Dyrektor lub referent Galicyjskiej Kasy oszczędności we Lwowie

Data od 1886 do 1888
Miejsce Lwów