Dyrektor Galicyjskiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskigo we Lwowie

Data od 1870-02-00 do 1875