Narodziny

Data 1803
Opis z aktu zgonu

Opis

W książce jest 1802

Odwołania do źródeł

 1. Katarzyna Podolak: Pisarowce zarys dziejów wsi do 1945 roku str 61-89
 2. Różni: Dokumenty Parafialne
   • Notatka o zdarzeniu,

    Miejsce przechowywania ksiąg:
    Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
    00-263 Warszawa, ul. Długa 7
    Akt nr. 99, Lwów, św. Magdalena,