Praktykant konceptowy przy nadleśnictwie we Lwowie