Właściciel dóbr Nadyby

Miejsce Nadyby
Opis pow. Samborskim