Skreślenie z listy oficerów Królestwa Polskiego przez Carat

Data 1815