Prezes Komisji dla teoretycznych egzaminów sądowych

Data 1894