Archiwariusz w galicyjskim Towarzystwie Kredytowym Miejskim