Organizator i dowódzca 2 Pułku Ułanów Legiony Polskiego na Węgrzech

Data od 1848-11-00 do 1849

Opis

Jan Aleksannder Fredro syn Alesandra
"Pociągnięty przez napoleońskiego jeszcze kolegę ojca, majora Wł.Tchórznickiego, wymusił
późną jesienią zgodę rodziców na udział w powstaniu węgierskim i zaciągnął się w Budapeszcie do legionu polskiego."
Polski Słownik Biografczny