Kierownik Sekcji i referent do spraw Galicji i Lodemerii w Ministerstwie Sprawiedliwości

Data 1890
Miejsce Wiedeń

Odwołania do źródeł

  1. Austriacki Słownik biograficzny