Prokur. Rady Dyscyplinarnej Sądu Krajowego we Lwowie

Data od 1892 do 1896