Askultant sądowy - Wyższego Sądu krajowego, oddział Winniki

Data od 1877 do 1879
Miejsce Winniki