Prezydent Sądu Wyższego dla spraw dochodów skarbowych

Data od 1897 do 1912