Kawaler Wielkiego Krzyża orderu Franciszka Józefa

Data 1897