Właścicielka dóbr Łastowice Żerebelówka na Podolu rosyjskim