Skabrnik Lwowskiego Towarzystwa Prawniczego

Data 1898