Auskulant sądowy Sądu Krajowego we Lwowie

Data od 1874 do 1875
Miejsce Lwów