Rodzina Mniszek Tchorznicki, Jakób iWojewódzka

Rodziny

Związek małżeński Mąż Mniszek Tchorznicki, Jakób ( * + ... )
Związek małżeński Żona Wojewódzka ( * + ... )