Rodzina Szeptycki, Janusz herbu własnego iStadnicka, Anna hrabina herbu Szreniawa

Rodziny

Związek małżeński Mąż Szeptycki, Janusz herbu własnego ( * + ... )
Związek małżeński Żona Stadnicka, Anna hrabina herbu Szreniawa ( * 1830-02-21 + ... )