Rodzina Wieczorkiewicz iMniszek Tchorznicka, Alicja 1

Rodziny

Związek małżeński Mąż Wieczorkiewicz ( * + 1920 )
Związek małżeński Żona Mniszek Tchorznicka, Alicja ( * + ... )