Rodzina Wyszomirski, Albert iMniszek Tchorznicka, Zofia

Rodziny

Związek małżeński Mąż Wyszomirski, Albert ( * + ... )
Związek małżeński Żona Mniszek Tchorznicka, Zofia ( * + ... )