Rodzina Nałęcz Małachowski, Roman iKoczorowska z Koczorowa h. Rogala, Koczorowska z Koczorowa h. Rogala 1

Rodziny

Związek małżeński Mąż Nałęcz Małachowski, Roman ( * 1881-01-21 + 1958-01-18 )
Związek małżeński Żona Koczorowska z Koczorowa h. Rogala, Koczorowska z Koczorowa h. Rogala ( * 1891-09-09 + 1975-12-15 )