Strzałki, par. Bóbrka

 
Zawiera się w
 
Miejsce zawiera