Wierzbicki, Walerian herbu Jastrzębiec 1

Nazwisko rodowe Wierzbicki, Walerian herbu Jastrzębiec
Płeć mężczyzna