Borkowski 1

Nazwisko rodowe Borkowski
Płeć mężczyzna