Stadnicki hrabia herbu Szreniawa 1

Nazwisko rodowe Stadnicki hrabia herbu Szreniawa
Płeć mężczyzna