Wojewódzka 1

Nazwisko rodowe Wojewódzka
Płeć kobieta

Rodziny

Rodzina Mniszek Tchorznicki, Jakób iWojewódzka

Związek małżeński Mąż Mniszek Tchorznicki, Jakób ( * + ... )

Rodowód

    1. Wojewódzka
      1. Mniszek Tchorznicki, Jakób