Uniatycka, Tekla herbu Sas 1

Nazwisko rodowe Uniatycka, Tekla herbu Sas
Płeć kobieta