Ta strona zawiera spis wszystkich źródeł w bazie posortowanych według ich nazwy. Kliknięcie na nazwie źródła zabierze Cię do strony poświęconej temu źródłu.

Numer Autor Nazwa źródła
1 Jerzy Dunin-Borkowski Almanach Błekitny str 236-238
2 Austriacki Słownik biograficzny
3 Andrzej Romaniak Broszura Muzeum w Sanoku
4 Maciej Tchorznicki Certyfikat Szlachectwa Kazimierzowa E. Szymonowa Mniszek Tchorznickiego
5 Różni Dokumenty Parafialne
6 Maciej Tchorznicki Dokumenty rodzinne
7 Michał Piekarski Fryderyk Chopin (1810-1849) i jego lwowscy kontynuatorzy
8 Gazeta Lwowska nr 211 z 1934
9 Gazeta Samborska
10 Kasper Niesiecki Herbarz Polski tom 10 str 494
11 Adam Boniecki Herbarz Polski tom 11 str 26
12 Kasper Niesiecki Herbarz Polski tom 8 str 493
13 Adam Boniecki Herbarz Polski uzupełnienie str 87 i 88
14 Adam Boniecki Herbarz Polski, tom 14 str 325
15 Kasper Niesiecki Herbarz Polski, tom9 str 55
16 http://www.nekrologi-baza.pl/
17 Kalendarz "Haliczanin"
18 Ksiązka Adresowa miasta Lwowa
19 Zbiorowy Książka adresowa dla przemysłu hadlu i rolnictwa 1918
20 Książka adresowa Krakowa 1926
21 KSIĘGA ADRESOWA POLSKI (WRAZ Z W M . GDAŃSKIEM) DLA HANDLU, PRZEMYSŁU, RZEMIOSŁ I ROLNICTWA 1930
22 Księga Adresowa Polski 1928
23 JÓZEF BIAŁYNIA CHOŁODECKI KSIĘGA PAMIĄTKOWA POŁWIEKOWEGO JUBILEUSZU GIMNAZYUM IM. FRANCISZKA JÓZEFA I. WE LWOWIE 1858-1908..
24 Kuryer Lwowski
25 Andrzej Romaniak Lista uhonorowanych tytułem
26 wielu Lwów, sprawzdania szkół
27 Na temat uroczystości wręczenia Orderu zob. JE dr Tchorznickiemu, „Gazeta Lwowska”, 1898, nr 80, s. 3
28 Sławomir Górzyński Nobilitacje w Galicji w latach 1772-1918
29 Nowi panowie w Austrii, „Kuryer Lwowski”, 1902, nr 349, s. 3.
30 PALESTRA ŚWIĘTOKRZYSKA 2014, nr 27-28, s. 32-37.- Tomasz J. Kotliński, ADWOKACI POLSCY W AUSTRIACKIEJ RADZIE PAŃSTWA. CZ III
31 PALESTRA ŚWIĘTOKRZYSKA Nr 21-22 Wrzesień/Grudzień 2012 - Tomasz J. Kotliński,MARCELI TARNAWIECKI
32 Zygmunt Kolumna Pamiątka dla Rodzin Polskich
33 Godzimir Nałecz Małachowski Pamiętnik Jubileuszowy Galicyjskiej kasy oszczędnosci we Lwowie 1844-1894
34 Katarzyna Podolak Pisarowce zarys dziejów wsi do 1945 roku str 61-89
35 Polacy dygnitarzami austryackimi. I. Podkomorzowie i paziowie (1750-1890)
36 Janusz Barański POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNO GENEALOGICZNY 2012
37 zbiorowy Polski Słownik Biograficzny
38 Wiesław Paluszyński Przekaz - rodzinny III
39 Maciej Tchorznicki Przekaz - rodzinny I
40 Maria i Janusz Tomaszewscy Przekaz - rodzinny IV
41 Ludwik Repetowicz Przekaz rodzinny V
42 Joanna z domu Krawczyk-Piasecka Przekaz- rodzinny II
43 Dunin Borkowski, Jerzy Sewer Teofil (1856-1908) Rocznik szlachty polskiej. T.2 str.703
44 Maciej Tchorznicki Rodzinne drzewa genealogiczne
45 Seine…, „Wiener Zeitung”, 1911, nr 297, s. 1.
46 Seine..., Wiener Zeitung, 1911, nr 297.
47 zbiorowy Skorowidz dóbr Tabularnych Galicji z W. Ks. Krakowskim ...
48 zbiorowy Szematyzmy Królestwa Galicji i Lodomeyi z Wielkim Księstwem Krakowskim
49 Zbiorowy Tygodnik Illustowany
50 Waldemar Ireneusz Oszczęda Ułani Tchorznickiego i ich udział w kampani wegierskiej 1848-1849
51 Piotr Gugała Walenty Chłędowski – filozof „z” i „dla” Galicji
52 M.J. Minakowski Wielka Genealogia Minakowskiego
53 Teodor Żychliński Złota księga szlachty polskiej tom 16 str 77
54 Teodor Żychliński Złota księga szlachty polskiej tom 3 str 279