Pamiętnik Jubileuszowy Galicyjskiej kasy oszczędnosci we Lwowie 1844-1894

Autor Godzimir Nałecz Małachowski