Austriacki Słownik biograficzny

Informacje o wydaniu Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 - http://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_M/Mniszek-Tchorznicki_Aleksander_1851_1916.xml