Szematyzmy Królestwa Galicji i Lodomeyi z Wielkim Księstwem Krakowskim

Autor zbiorowy

Odwołania

  1. Prezes Stowarzyszenia Wzajemnej pomocy Dyetaryuszów i Urzędników Galicyjskich w W. Księstwa Krakowskiego, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
  2. Prokur. Rady Dyscyplinarnej Sądu Krajowego we Lwowie, Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
  1. Kurator Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego, Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  2. Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  1. Kawaler orderu Leopolda, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  2. Dyrektor Galicyjskiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskigo we Lwowie, Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  1. Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  2. Adwokat Krajowy, Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  1. Członek Rady Miejskiej - Sekcja V dla spraw organizacyjnych i oświaty, Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
  2. Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
  1. Dyrygent Fili Galicyjskiego Aukcyjnego Banku Hipotecznego, w Krakowie, Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  2. Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  1. Auskulant sądowy Sądu Krajowego we Lwowie, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Honorowy obywatel miasta Sanoka, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Doktor prawa, Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  2. Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  1. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Radca Sądu Krajowego we Lwowie, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
  2. Członek Zarządu Towarzystwa Pedagogicznego, Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
  1. Dożywotni członek Izby Panów i Rady Państwa, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
  2. Członek Senatu dyscyplinarnego Sądu Krajowego w obrembie Lwowskim, Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
  1. Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
  2. Askultant sądowy - Wyższego Sądu krajowego, oddział Winniki, Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
  1. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Wice-prezydent Sądu Krajowego Wyższego we Lwowie, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Honorowy obywatel miasta Starej Soli, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Honorowy obywatel gminy Wiśniowiczówka i miasta Wiśniowczyka, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  2. Wice-prezes Banku Lwowskiego, Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  1. Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  2. Kurator Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego, Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  1. Doktor prawa ces. austyjackiego, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Mniszek Tchorznicki, Konstanty Maria Aleksander
  2. Praktykant Konceptowy w Namiestnictwie, Mniszek Tchorznicki, Konstanty Maria Aleksander
  1. Członek honorowy Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego, Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  2. Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  1. Członek Krajowego Stowarzyszenia czerwonego krzyża mężczyzn i dam dla Galicji, Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
  2. Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
  1. Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
  2. Przewodniczący Rady Szkolnej Okręgowej Miejskiej We Lwowie, Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
  1. Członek Trybunału Stanu, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
  2. Członek Lwowskiego Towarzystwa Prawniczego, Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
  1. Wice-prezes Galicyjskiego towarzystwa wyrobu cegieł i przedsiębiorstwa budowli, Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  2. Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  1. Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
  2. Członek Towarzystwa Galic. Kasy oszczędności we Lwowie, Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
  1. Zastępca Prokur. Rady Dyscyplinarnej Sądu Krajowego we Lwowie, Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
  2. Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
  1. Syndyk Galicyjskiej Kasy Oszczędności we Lwowie, Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
  2. Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
  1. Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
  2. Prezydent miasta Lwowa, Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
  1. Prezydent Galicyjskiego Towarzystwa wyrobu cegieł maszynowych i przedsiębiorstwa budowli we Lwowie, Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  2. Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  1. Członek wydziału gal. kasy oszczędności we Lwowie, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Oficjał w Wyższym Sądie Krajowym we Lwowie, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. może 1895 - Słownik biogr. austr.
  2. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Praktykant prokuratura skarbu we Lwowie, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
  2. Askultant sądowy - Sąd Krajowy we Lwowie, Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
  1. Dyrektor lub referent Galicyjskiej Kasy oszczędności we Lwowie, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  2. Członek Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego, oddział Lwów, Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  1. Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
  2. Członek izb deputowanych z kuryi hnadlowych i przemysłowych w Radzie Panów, Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
  1. Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  2. Członek zarządu Wydziału Galicyjskiej Kasy Oszczędności we Lwowie, Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  1. Adwokat w obrębie Lwowskiego Sądu Krajowego, Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
  2. Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
 1. str 528
  1. Honorowe obywatelastwo miasta Sanoka, Tarnawiecki, Marceli
  2. Tarnawiecki, Marceli
  1. Skabrnik Lwowskiego Towarzystwa Prawniczego, Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
  2. Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
  1. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Członek Krajowego Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża mężczyzn i dam dla Galicji, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Członek Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie, Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
  2. Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
  1. Wice-prezydent Sądu Krajowego Wyższego we Lwowie - w sprawach dochodów skarbowych, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Członek Towarzystwa Leśnego Galicyjskiego we Lwowie, Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
  2. Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
  1. Członek rady zawiadowczej kolei żelaznej lwowsko-czerniowiecko-jaskiej, Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  2. Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  1. Kurator Galicyjskiej kasy oszczedności we Lwowie, Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  2. Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  1. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. na pewno w 1908
  1. Członek Towarzystwa Galic. Kasy oszczędności we Lwowie, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
  2. Członek Sejmu Krajowego z miast i Izb handlowo-przemysłowych, Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
  1. Prezes Towarzystwa Pedagogicznego, Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
  2. Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
  1. Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
  2. Syndyk zakładu Galicyjskiej Kasy Oszczędności we Lwowie, Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
  1. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Zastępca Wydziału Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  2. Członek Rady Mieskiej Lwowa, Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  1. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Prezydent Sądu Wyższego dla spraw dochodów skarbowych, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
  2. Dyrektor Chrześcijańskiej Ochronki Małychy dzieci we Lwowie, Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
  1. Adjunkt w Sądzie Krajowym we Lwowie, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Prezes Komisji dla teoretycznych egzaminów sądowych, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Członek Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie - z przerwami, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Mniszek Tchorznicki, Aleksander