Herbarz Polski tom 8 str 493

Autor Kasper Niesiecki