PALESTRA ŚWIĘTOKRZYSKA Nr 21-22 Wrzesień/Grudzień 2012 - Tomasz J. Kotliński,MARCELI TARNAWIECKI