Herbarz Polski tom 10 str 494

Autor Kasper Niesiecki