Ułani Tchorznickiego i ich udział w kampani wegierskiej 1848-1849

Autor Waldemar Ireneusz Oszczęda