Pisarowce zarys dziejów wsi do 1945 roku str 61-89

Autor Katarzyna Podolak

Odwołania

  1. Ścibor Rylska, Leopoldyna herbu Ostoja
  1. Mniszek Tchorznicki, Henryk
  2. Narodziny, Mniszek Tchorznicki, Henryk
  1. Ścibor Rylski, Ludwik herbu Ostoja
  2. Narodziny, Ścibor Rylski, Ludwik herbu Ostoja
  1. Rodzina Ścibor Rylski, Zygmunt herbu Ostoja iMniszek Tchorznicka, Józefa
  1. Zbyszewska, Marianna
  1. Mniszek Tchorznicki, Jan
  2. Sanok Dąbrówka
  1. Dunin -Borkowski, Mieczysław Ignacy hrabia herbu Łabędź
  1. Radca Dworu, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Rodzina Ścibor Rylski, Ludwik herbu Ostoja iSiekierzyńska, Róża
  1. Mniszek Tchorznicka, Katarzyna
  2. z aktu zgonu
  1. Ścibor Rylski, Ludwik herbu Ostoja
  1. Narodziny, Ścibor Rylski, Zygmunt herbu Ostoja
  2. Ścibor Rylski, Zygmunt herbu Ostoja
  1. Mniszek Tchorznicka, Teofila
  1. Mniszek Tchorznicki, Walenty
  2. Nabycie placu pod sanockim zamkiem od Burnatowiczów, Mniszek Tchorznicki, Walenty
  1. Sanok Dąbrówka
  2. Mniszek Tchorznicka, Teofila
  1. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Prezydent Sądu Obwodowego w Kołomyi, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  2. Lwów cmentarz Łyczakowski
  1. Morawska, Agnieszka
  2. Narodziny, Morawska, Agnieszka
  1. Śmierć, Ścibor Rylski, Tomasz herbu Ostoja
  2. Ścibor Rylski, Tomasz herbu Ostoja
  1. Właściciel dóbr w Sanoczku, Mniszek Tchorznicki, Henryk
  2. Mniszek Tchorznicki, Henryk
  1. Mniszek Tchorznicki, Henryk
  2. Właściciel dóbr Pisawowce, Mniszek Tchorznicki, Henryk
  1. Śmierć, Ścibor Rylska, Felicja herbu Ostoja
  2. Ścibor Rylska, Felicja herbu Ostoja
  1. Rodzina Ścibor Rylski, Franciszek herbu Ostoja iZbyszewska, Marianna
  1. Sanok Dąbrówka
  2. Mniszek Tchorznicki, Piotr
  1. Narodziny, Ścibor Rylski, Tomasz herbu Ostoja
  2. Ścibor Rylski, Tomasz herbu Ostoja
  1. Narodziny, Ścibor Rylski, Franciszek herbu Ostoja
  2. Ścibor Rylski, Franciszek herbu Ostoja
  1. Konopacka, Justyna
  1. Truskolaska, Justyna
  1. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Prezydent Sądu Apelacyjnego we Lwowie, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Dożywotni członek Izby Panów i Rady Państwa, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Mniszek Tchorznicka, Teofila
  2. Narodziny, Mniszek Tchorznicka, Teofila
  1. Mniszek Tchorznicka, Katarzyna
  1. Narodziny, Ścibor Rylski, Andrzej herbu Ostoja
  2. Ścibor Rylski, Andrzej herbu Ostoja
  1. Narodziny, Ścibor Rylska, Aleksandra herbu Ostoja
  2. Ścibor Rylska, Aleksandra herbu Ostoja
  1. Ścibor Rylski, Adolf herbu Ostoja
  2. Śmierć, Ścibor Rylski, Adolf herbu Ostoja
  1. Nałęcz Małachowska, Godzimira
  2. Właścicleka dóbr Dolina, Nałęcz Małachowska, Godzimira
  1. Wice-sekretarz w Ministerstwie Sprawiedliwości, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Ścibor Rylski, Jakub herbu Ostoja
  1. Lipski, Karol herbu Grabie
  1. Narodziny, Ścibor Rylska, Felicja herbu Ostoja
  2. Ścibor Rylska, Felicja herbu Ostoja
  1. Ścibor Rylski, Eustachy herbu Ostoja
  1. Rodzina Ścibor Rylski, Andrzej herbu Ostoja iŚcibor Rylska, Rozalia herbu Ostoja
  1. Ścibor Rylski, Franciszek herbu Ostoja
  1. Ścibor Rylski, Józef herbu Ostoja
  1. Ścibor Rylska, Leopoldyna herbu Ostoja
  2. Narodziny, Ścibor Rylska, Leopoldyna herbu Ostoja
  1. Wice-prezydent Sądu Krajowego Wyższego we Lwowie, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Śmierć, Ścibor Rylska, Aleksandra herbu Ostoja
  2. Ścibor Rylska, Aleksandra herbu Ostoja
  1. Małżeństwo, Rodzina Mniszek Tchorznicki, Bogusław iUfniarska, Joanna herbu Jastrzębiec
  2. Ufniarska, Joanna herbu Jastrzębiec
  3. Mniszek Tchorznicki, Bogusław
  1. Śmierć, Dunin -Borkowska, Jadwiga Eleonora hrabina herbu Łabędź
  2. Dunin -Borkowska, Jadwiga Eleonora hrabina herbu Łabędź
  1. Mniszek Tchorznicki, Stanisław
  2. Narodziny, Mniszek Tchorznicki, Stanisław
  1. Mniszek Tchorznicka, Mila
  1. Śmierć, Mniszek Tchorznicki, Bogusław
  2. Mniszek Tchorznicki, Bogusław
  1. Siekierzyńska, Róża
  1. Ścibor Rylski, Franciszek herbu Ostoja
  1. Narodziny, Ścibor Rylska, Rozalia herbu Ostoja
  2. Ścibor Rylska, Rozalia herbu Ostoja
  1. Rodzina Mniszek Tchorznicki, Henryk iDunin -Borkowska, Jadwiga Eleonora hrabina herbu Łabędź
  1. Ścibor Rylska, Aleksandra herbu Ostoja
  1. Ścibor Rylska, Rozalia herbu Ostoja
  1. Ścibor Rylski, Władysław herbu Ostoja
  1. Narodziny, Zbyszewska, Marianna
  2. Zbyszewska, Marianna
  1. Ścibor Rylski, Władysław herbu Ostoja
  2. Narodziny, Ścibor Rylski, Władysław herbu Ostoja
  1. Kozłowska, Kazimiera
  2. Mniszek Tchorznicki, Stanisław
  3. Małżeństwo, Rodzina Mniszek Tchorznicki, Stanisław iKozłowska, Kazimiera
  1. Sanok Dąbrówka
  2. Stankiewicz, Kornelia herbu Mogiła
  1. Studia na Uniwesytecie Lwowskim, Mniszek Tchorznicki, Henryk
  2. Mniszek Tchorznicki, Henryk
  1. Ścibor Rylska, Leopoldyna herbu Ostoja
  2. Śmierć, Ścibor Rylska, Leopoldyna herbu Ostoja
  1. Małżeństwo, Rodzina Mniszek Tchorznicki, Henryk iNałęcz Małachowska, Godzimira
  2. Mniszek Tchorznicki, Henryk
  3. Nałęcz Małachowska, Godzimira
  1. Wolańska, Katarzyna
  2. Sanok Dąbrówka
  1. z aktu zgonu
  2. Mniszek Tchorznicki, Piotr
  1. Ścibor Rylski, Adolf herbu Ostoja
  2. Narodziny, Ścibor Rylski, Adolf herbu Ostoja
  1. Śmierć, Zbyszewska, Marianna
  2. Zbyszewska, Marianna
  1. Ścibor Rylski, Franciszek herbu Ostoja
  2. Śmierć, Ścibor Rylski, Franciszek herbu Ostoja
  1. Kozłowska, Kazimiera
  1. Mniszek Tchorznicki, Henryk
  2. Własciciel lasów w Stróżach, Mniszek Tchorznicki, Henryk
  1. Ścibor Rylski, Eustachy herbu Ostoja
  2. Śmierć, Ścibor Rylski, Eustachy herbu Ostoja
  1. Śmierć, Baronówna Weckbecker, Maria Rudolfina
  2. Baronówna Weckbecker, Maria Rudolfina
  1. Mniszek Tchorznicki, Stanisław
  1. Ścibor Rylski, Franciszek herbu Ostoja
  2. Narodziny, Ścibor Rylski, Franciszek herbu Ostoja
  1. Parafia Lwów św. Anna
  2. Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  1. Narodziny, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Rodzina Dunin -Borkowski, Mieczysław Ignacy hrabia herbu Łabędź iWodzicka, Marya hrabina herbu Leliwa
  1. Śmierć, Ścibor Rylski, Zygmunt herbu Ostoja
  2. Ścibor Rylski, Zygmunt herbu Ostoja
  1. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Radca Sądu Krajowego we Lwowie, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Ścibor Rylski, Adolf herbu Ostoja
  1. Ścibor Rylski, Jan herbu Ostoja
  1. Ufniarska, Joanna herbu Jastrzębiec
  2. z aktu zgonu
  1. Rodzina Ścibor Rylski, Józef herbu Ostoja iTruskolaska, Justyna
  1. Rodzina Mniszek Tchorznicki, Stanisław iKozłowska, Kazimiera
  1. Narodziny, Ścibor Rylski, Eustachy herbu Ostoja
  2. Ścibor Rylski, Eustachy herbu Ostoja
  1. Mniszek Tchorznicki, Piotr
  1. Ścibor Rylski, Stanisław herbu Ostoja
  1. Parafia Lwów św. Andrzej
  2. Ufniarska, Joanna herbu Jastrzębiec
  1. Mniszek Tchorznicki, Stanisław
  2. Narodziny, Mniszek Tchorznicki, Stanisław
  1. Morawska, Agnieszka
  1. Horodyński, Kazimierz
  1. Ścibor Rylski, Józef herbu Ostoja
  1. Mniszek Tchorznicki, Ignacy
  2. Sanok Dąbrówka
  1. Powolany do pracy w Najwyższym Trybunale soąsowym i Kasacyjnym Wiedniu, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Ścibor Rylski, Tomasz herbu Ostoja
  1. Ścibor Rylski, Andrzej herbu Ostoja
  1. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Studia na Uniwersytecie Lwowskim, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Narodziny, Ścibor Rylski, Jan herbu Ostoja
  2. Ścibor Rylski, Jan herbu Ostoja
  1. Arbiter procesu o Morskie Oko, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Narodziny, Mniszek Tchorznicki, Bogusław
  2. Mniszek Tchorznicki, Bogusław
  1. Ścibor Rylska, Felicja herbu Ostoja
  1. Narodziny, Mniszek Tchorznicki, Mieczysław
  2. Mniszek Tchorznicki, Mieczysław
  1. Mniszek Tchorznicki, Walenty
  2. Narodziny, Mniszek Tchorznicki, Walenty
  1. Wodzicka, Marya hrabina herbu Leliwa
  1. Mniszek Tchorznicka, Katarzyna
  2. Parafia Sanok
  1. Małżeństwo, Rodzina Mniszek Tchorznicki, Walenty iRudnicka, Rozalia herbu Lis
  2. Mniszek Tchorznicki, Walenty
  3. Rudnicka, Rozalia herbu Lis
  1. Morawska, Agnieszka
  2. Śmierć, Morawska, Agnieszka
  1. Małżeństwo, Rodzina Ścibor Rylski, Zygmunt herbu Ostoja iMniszek Tchorznicka, Józefa
  2. Mniszek Tchorznicka, Józefa
  3. Ścibor Rylski, Zygmunt herbu Ostoja