Pisarowce zarys dziejów wsi do 1945 roku str 61-89

Autor Katarzyna Podolak

Odwołania

  1. Śmierć, Ścibor Rylska, Leopoldyna herbu Ostoja
  2. Ścibor Rylska, Leopoldyna herbu Ostoja
  1. z aktu zgonu
  2. Mniszek Tchorznicki, Piotr
  1. Mniszek Tchorznicka, Katarzyna
  2. z aktu zgonu
  1. Rodzina Ścibor Rylski, Józef herbu Ostoja iTruskolaska, Justyna
  1. Mniszek Tchorznicka, Teofila
  1. Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  2. Lwów cmentarz Łyczakowski
  1. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Wice-prezydent Sądu Krajowego Wyższego we Lwowie, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Mniszek Tchorznicki, Walenty
  2. Narodziny, Mniszek Tchorznicki, Walenty
  1. Ścibor Rylski, Andrzej herbu Ostoja
  2. Narodziny, Ścibor Rylski, Andrzej herbu Ostoja
  1. Studia na Uniwersytecie Lwowskim, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Prezydent Sądu Obwodowego w Kołomyi, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Siekierzyńska, Róża
  1. Ścibor Rylska, Felicja herbu Ostoja
  1. Ścibor Rylski, Józef herbu Ostoja
  1. Mniszek Tchorznicka, Teofila
  2. Narodziny, Mniszek Tchorznicka, Teofila
  1. Ścibor Rylska, Rozalia herbu Ostoja
  1. Ścibor Rylski, Eustachy herbu Ostoja
  1. Mniszek Tchorznicki, Piotr
  1. Mniszek Tchorznicki, Stanisław Kazimierz Władysław
  2. Małżeństwo, Rodzina Mniszek Tchorznicki, Stanisław Kazimierz Władysław iKozłowska, Kazimiera
  3. Kozłowska, Kazimiera
  1. pow. Sanok, Spadk. Godzimira Małachowskiego
  2. Nałęcz Małachowska, Godzimira
  1. Mniszek Tchorznicki, Stanisław
  1. Sanok Dąbrówka
  2. Mniszek Tchorznicki, Piotr
  1. Sanok Dąbrówka
  2. Mniszek Tchorznicki, Ignacy
  1. Śmierć, Baronówna Weckbecker, Maria Rudolfina
  2. Baronówna Weckbecker, Maria Rudolfina
  1. Kozłowska, Kazimiera
  1. Zbyszewska, Marianna
  2. Narodziny, Zbyszewska, Marianna
  1. Ścibor Rylski, Franciszek herbu Ostoja
  2. Narodziny, Ścibor Rylski, Franciszek herbu Ostoja
  1. Rudnicka, Rozalia herbu Lis
  2. Strzałki, par. Bóbrka, 6.2.1785, ślub Walentego Mniszek-Tchorznickiego h. Jelita, lat 32, z Rozalia Rudnicka h. Lis, lat 24
  3. Mniszek Tchorznicki, Walenty
  1. Morawska, Agnieszka
  1. Powolany do pracy w Najwyższym Trybunale soąsowym i Kasacyjnym Wiedniu, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Stankiewicz, Kornelia herbu Mogiła
  2. Sanok Dąbrówka
  1. Arbiter procesu o Morskie Oko, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Wodzicka, Marya hrabina herbu Leliwa
  1. Ścibor Rylski, Ludwik herbu Ostoja
  1. Ścibor Rylski, Andrzej herbu Ostoja
  1. Parafia Sanok
  2. Mniszek Tchorznicka, Katarzyna
  1. Horodyński, Kazimierz
  1. Śmierć, Ścibor Rylska, Aleksandra herbu Ostoja
  2. Ścibor Rylska, Aleksandra herbu Ostoja
  1. Ścibor Rylska, Aleksandra herbu Ostoja
  2. Narodziny, Ścibor Rylska, Aleksandra herbu Ostoja
  1. z aktu zgonu
  2. Ufniarska, Joanna herbu Jastrzębiec
  1. Narodziny, Ścibor Rylski, Władysław herbu Ostoja
  2. Ścibor Rylski, Władysław herbu Ostoja
  1. Śmierć, Mniszek Tchorznicki, Bogusław
  2. Mniszek Tchorznicki, Bogusław
  1. Sanok Dąbrówka
  2. Mniszek Tchorznicki, Jan
  1. Studia na Uniwesytecie Lwowskim, Mniszek Tchorznicki, Henryk
  2. Mniszek Tchorznicki, Henryk
  1. Ścibor Rylski, Adolf herbu Ostoja
  2. Śmierć, Ścibor Rylski, Adolf herbu Ostoja
  1. Ścibor Rylski, Franciszek herbu Ostoja
  1. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Radca Sądu Krajowego we Lwowie, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Radca Dworu, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Ścibor Rylski, Franciszek herbu Ostoja
  1. Ufniarska, Joanna herbu Jastrzębiec
  2. Małżeństwo, Rodzina Mniszek Tchorznicki, Bogusław iUfniarska, Joanna herbu Jastrzębiec
  3. Mniszek Tchorznicki, Bogusław
  1. Rodzina Ścibor Rylski, Andrzej herbu Ostoja iŚcibor Rylska, Rozalia herbu Ostoja
  1. Mniszek Tchorznicka, Katarzyna
  1. Narodziny, Ścibor Rylski, Zygmunt herbu Ostoja
  2. Ścibor Rylski, Zygmunt herbu Ostoja
  1. Ścibor Rylska, Aleksandra herbu Ostoja
  1. Rodzina Mniszek Tchorznicki, Henryk iDunin -Borkowska, Jadwiga Eleonora hrabina herbu Łabędź
  1. Właściciel lasów w Stróżach, Mniszek Tchorznicki, Henryk
  2. Mniszek Tchorznicki, Henryk
  1. Rodzina Ścibor Rylski, Franciszek herbu Ostoja iZbyszewska, Marianna
  1. Dunin -Borkowski, Mieczysław Ignacy hrabia herbu Łabędź
  1. Ścibor Rylski, Adolf herbu Ostoja
  1. Sanok Dąbrówka
  2. Mniszek Tchorznicka, Teofila
  1. Mniszek Tchorznicki, Henryk
  2. pow. Sanok, w spadku po Józefie
  1. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Wice-sekretarz w Ministerstwie Sprawiedliwości, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Zbyszewska, Marianna
  1. Rodzina Mniszek Tchorznicki, Stanisław Kazimierz Władysław iKozłowska, Kazimiera
  1. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Prezydent Sądu Apelacyjnego we Lwowie, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Ufniarska, Joanna herbu Jastrzębiec
  2. Parafia Lwów św. Andrzej
  1. Mniszek Tchorznicki, Stanisław
  2. Narodziny, Mniszek Tchorznicki, Stanisław
  1. Ścibor Rylski, Tomasz herbu Ostoja
  2. Śmierć, Ścibor Rylski, Tomasz herbu Ostoja
  1. Mniszek Tchorznicki, Walenty
  2. Nabycie placu pod sanockim zamkiem od Burnatowiczów, Mniszek Tchorznicki, Walenty
  1. Truskolaska, Justyna
  1. Ścibor Rylski, Tomasz herbu Ostoja
  2. Narodziny, Ścibor Rylski, Tomasz herbu Ostoja
  1. Ścibor Rylska, Felicja herbu Ostoja
  2. Śmierć, Ścibor Rylska, Felicja herbu Ostoja
  1. Śmierć, Morawska, Agnieszka
  2. Morawska, Agnieszka
  1. Narodziny, Ścibor Rylska, Rozalia herbu Ostoja
  2. Ścibor Rylska, Rozalia herbu Ostoja
  1. Narodziny, Ścibor Rylski, Eustachy herbu Ostoja
  2. Ścibor Rylski, Eustachy herbu Ostoja
  1. Ścibor Rylski, Jan herbu Ostoja
  1. Narodziny, Ścibor Rylski, Franciszek herbu Ostoja
  2. Ścibor Rylski, Franciszek herbu Ostoja
  1. Narodziny, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Wolańska, Katarzyna
  2. Sanok Dąbrówka
  1. Mniszek Tchorznicki, Henryk
  2. Małżeństwo, Rodzina Mniszek Tchorznicki, Henryk iNałęcz Małachowska, Godzimira
  3. Nałęcz Małachowska, Godzimira
  1. Lipski, Karol herbu Grabie
  1. Ścibor Rylski, Stanisław herbu Ostoja
  1. Ścibor Rylski, Tomasz herbu Ostoja
  1. Narodziny, Mniszek Tchorznicki, Stanisław Kazimierz Władysław
  2. Mniszek Tchorznicki, Stanisław Kazimierz Władysław
  1. Mniszek Tchorznicki, Mieczysław Maria Aleksander
  2. Narodziny, Mniszek Tchorznicki, Mieczysław Maria Aleksander
  1. Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  2. Parafia Lwów św. Anna
  1. Rodzina Ścibor Rylski, Ludwik herbu Ostoja iSiekierzyńska, Róża
  1. Ścibor Rylski, Jakub herbu Ostoja
  1. Ścibor Rylska, Felicja herbu Ostoja
  2. Narodziny, Ścibor Rylska, Felicja herbu Ostoja
  1. Ścibor Rylski, Władysław herbu Ostoja
  1. Śmierć, Ścibor Rylski, Eustachy herbu Ostoja
  2. Ścibor Rylski, Eustachy herbu Ostoja
  1. Zbyszewska, Marianna
  2. Śmierć, Zbyszewska, Marianna
  1. Narodziny, Mniszek Tchorznicki, Bogusław
  2. Mniszek Tchorznicki, Bogusław
  1. Ścibor Rylska, Leopoldyna herbu Ostoja
  1. Ścibor Rylski, Ludwik herbu Ostoja
  2. Narodziny, Ścibor Rylski, Ludwik herbu Ostoja
  1. Mniszek Tchorznicki, Henryk
  2. Narodziny, Mniszek Tchorznicki, Henryk
  1. Narodziny, Morawska, Agnieszka
  2. Morawska, Agnieszka
  1. Dunin -Borkowska, Jadwiga Eleonora hrabina herbu Łabędź
  2. Śmierć, Dunin -Borkowska, Jadwiga Eleonora hrabina herbu Łabędź
  1. Konopacka, Justyna
  1. Ścibor Rylski, Józef herbu Ostoja
  1. Narodziny, Ścibor Rylski, Jan herbu Ostoja
  2. Ścibor Rylski, Jan herbu Ostoja
  1. Ścibor Rylski, Adolf herbu Ostoja
  2. Narodziny, Ścibor Rylski, Adolf herbu Ostoja
  1. Dożywotni członek Izby Panów i Rady Państwa, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Właściciel dóbr Sanoczek, Mniszek Tchorznicki, Henryk
  2. Mniszek Tchorznicki, Henryk
  1. Mniszek Tchorznicka, Józefa
  2. Małżeństwo, Rodzina Ścibor Rylski, Zygmunt herbu Ostoja iMniszek Tchorznicka, Józefa
  3. Ścibor Rylski, Zygmunt herbu Ostoja
  1. Śmierć, Ścibor Rylski, Zygmunt herbu Ostoja
  2. Ścibor Rylski, Zygmunt herbu Ostoja
  1. Narodziny, Ścibor Rylska, Leopoldyna herbu Ostoja
  2. Ścibor Rylska, Leopoldyna herbu Ostoja
  1. Rodzina Dunin -Borkowski, Mieczysław Ignacy hrabia herbu Łabędź iWodzicka, Marya hrabina herbu Leliwa
  1. Rodzina Ścibor Rylski, Zygmunt herbu Ostoja iMniszek Tchorznicka, Józefa
  1. Mniszek Tchorznicka, Mila
  1. Śmierć, Ścibor Rylski, Franciszek herbu Ostoja
  2. Ścibor Rylski, Franciszek herbu Ostoja