POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNO GENEALOGICZNY 2012

Autor Janusz Barański

Odwołania

  1. Małżeństwo, Rodzina Ostoja Ostaszewski, Stanisław Hieronim Bronisław iSękowska herbu Prawdzic, Aniela Zofia
  2. Ostoja Ostaszewski, Stanisław Hieronim Bronisław
  3. Sękowska herbu Prawdzic, Aniela Zofia
  1. hr. Załuska herbu Junosza, Emma Honorata
  1. Narodziny, Sękowska herbu Prawdzic, Aniela Zofia
  2. Sękowska herbu Prawdzic, Aniela Zofia
  1. Śmierć, hr. Dzieduszycki herbu Sas, August Pius Benedykt
  2. hr. Dzieduszycki herbu Sas, August Pius Benedykt
  1. Śmierć, Ostoja Ostaszewski, Adam Jan Kanty
  2. Ostoja Ostaszewski, Adam Jan Kanty
  1. Narodziny, hr. Dzieduszycki herbu Sas, August Pius Benedykt
  2. hr. Dzieduszycki herbu Sas, August Pius Benedykt
  1. Ostoja Ostaszewski, Kazimierz Innocenty
  1. Ostoja Ostaszewski, Maria
  2. Śmierć, Ostoja Ostaszewski, Maria
  1. Ostoja Ostaszewski, Teofil Wojciech
  2. hr. Załuska herbu Junosza, Emma Honorata
  3. Małżeństwo, Rodzina Ostoja Ostaszewski, Teofil Wojciech ihr. Załuska herbu Junosza, Emma Honorata
  1. Narodziny, Ostoja Ostaszewski, Stanisław Hieronim Bronisław
  2. Ostoja Ostaszewski, Stanisław Hieronim Bronisław
  1. Ostoja Ostaszewski, Teofil Wojciech
  1. Ostoja Ostaszewski, Adam Jan Kanty
  2. Narodziny, Ostoja Ostaszewski, Adam Jan Kanty
  1. Rodzina Ostoja Ostaszewski, Teofil Wojciech ihr. Załuska herbu Junosza, Emma Honorata
  1. Ostoja Ostaszewski, Maria
  1. Śmierć, Sękowska herbu Prawdzic, Aniela Zofia
  2. Sękowska herbu Prawdzic, Aniela Zofia
  1. Ostoja Ostaszewski, Stanisław Hieronim Bronisław
  2. Śmierć, Ostoja Ostaszewski, Stanisław Hieronim Bronisław
  1. Chłapowska h. Dryja, Marianna
  1. Sękowska herbu Prawdzic, Aniela Zofia
  1. Ostoja Ostaszewski, Wojciech Teofil Adam
  1. Małżeństwo, Rodzina hr. Dzieduszycki herbu Sas, August Pius Benedykt iOstoja Ostaszewski, Maria
  2. hr. Dzieduszycki herbu Sas, August Pius Benedykt
  3. Ostoja Ostaszewski, Maria
  1. Ostoja Ostaszewski, Adam Jan Kanty
  1. hr. Dzieduszycki herbu Sas, August Pius Benedykt
  1. Ostoja Ostaszewski, Kazimierz Innocenty
  2. Śmierć, Ostoja Ostaszewski, Kazimierz Innocenty
  1. Ostoja Ostaszewski, Maria
  2. Narodziny, Ostoja Ostaszewski, Maria
  1. Ostoja Ostaszewski, Kazimierz Innocenty
  2. Narodziny, Ostoja Ostaszewski, Kazimierz Innocenty
  1. Ostoja Ostaszewski, Stanisław Hieronim Bronisław
  1. Rodzina Ostoja Ostaszewski, Adam Jan Kanty iChłapowska h. Dryja, Marianna