Rocznik szlachty polskiej. T.2 str.703

Autor Dunin Borkowski, Jerzy Sewer Teofil (1856-1908)

Odwołania

  1. Mniszek Tchorznicki, Władysław
  2. Właściciel dóbr Leśniowice i Polanka, Mniszek Tchorznicki, Władysław
  1. Mniszek Tchorznicki, Kazimierz
  1. Ufniarska, Honorata herbu Jastrzębiec
  1. Rudnicka, Rozalia herbu Lis
  1. Mniszek Tchorznicki, Juliusz
  2. Właścicle dóbr Cucułowce w pow. żydaczowskim, Mniszek Tchorznicki, Juliusz
  1. Mniszek Tchorznicki, Wieńczysław Wilhelm
  2. z aktu chrztu
  1. Małżeństwo, Rodzina Mniszek Tchorznicki, Władysław iButler-Clonebough, Filipina hrabina
  2. Butler-Clonebough, Filipina hrabina
  3. Mniszek Tchorznicki, Władysław
  1. Polikaprow, Aleksander herbu własnego
  1. Ścibor Rylski, Zygmunt herbu Ostoja
  1. Komar, Marya herbu Korczak
  1. Towarzysz kawalerjii narodowej, Mniszek Tchorznicki, Walenty
  2. Mniszek Tchorznicki, Walenty
  1. Butler-Clonebough, Kajetan Teobalt hrabia
  1. Mniszek Tchorznicki, Roman
  1. Weckbecker, Hugon Baron
  2. Feldmarszałek-porócznik wojsk Austryjackich, Weckbecker, Hugon Baron
  1. Butler-Clonebough, Kajetan Teobalt hrabia
  2. Generał-major Bawarski, Butler-Clonebough, Kajetan Teobalt hrabia
  1. Dziedzic Sanoczka i Dąbrówka Polska w obwodzie Sanockim, Mniszek Tchorznicki, Jan
  2. Mniszek Tchorznicki, Jan
  1. Szczerbatow, Marya Księżna
  1. Dama honorowa orderu Teresy, Ganggeben-Oberalmen, Marya von
  2. Ganggeben-Oberalmen, Marya von
  1. Właścicleka dóbr Łastowice Żerebelówka na Pdolu rosyjskim, Komar, Marya herbu Korczak
  2. Komar, Marya herbu Korczak
  1. Członek rady zawiadowczej kolei żelaznej lwowsko-czerniowiecko-jaskiej, Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  2. Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  1. Doktor prawa ces. austyjackiego, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Śmierć, Mniszek Tchorznicki, Władysław
  2. Mniszek Tchorznicki, Władysław
  1. Kawaler orderu żelaznej korony 3 klasy, Mniszek Tchorznicki, Kazimierz
  2. Mniszek Tchorznicki, Kazimierz
  1. Polikaprow, Emilia herbu własnego
  1. Pozasłuzbowy rotmistrz ułanów austr., Mniszek Tchorznicki, Wieńczysław Wilhelm
  2. Mniszek Tchorznicki, Wieńczysław Wilhelm
  1. Szambelan i adjukt sądu przy ministerstwie spawiedliwości w Wiedniu, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Mniszek Tchorznicka, Teofila
  1. Narodziny, Mniszek Tchorznicka, Marya
  2. Mniszek Tchorznicka, Marya
  1. Dyrygent Fili Galicyjskiego Aukcyjnego Banku Hipotecznego, w Krakowie, Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  2. Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  1. Weckbecker, Hugon Baron
  1. Członek honorowy Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego, Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  2. Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  1. Mniszek Tchorznicki, Władysław
  2. Oficer wojsk Polskich, Mniszek Tchorznicki, Władysław
  1. Mniszek Tchorznicki, Kazimierz
  2. Członek rady nadzorczej galic. banku hipotecznego we Lwowie, Mniszek Tchorznicki, Kazimierz
  1. Ufniarska, Joanna herbu Jastrzębiec
  1. Druga żona, Butler-Clonebough, Filipina hrabina
  2. Butler-Clonebough, Filipina hrabina
  1. Mniszek Tchorznicka, Ewelina
  1. Narodziny, Mniszek Tchorznicka, Ewelina
  2. Mniszek Tchorznicka, Ewelina
  1. Mniszek Tchorznicki, Władysław
  1. Właściciel dóbr Pisarowce w pow. sanockim, Ścibor Rylski, Zygmunt herbu Ostoja
  2. Ścibor Rylski, Zygmunt herbu Ostoja
  1. Baronówna Weckbecker, Maria Rudolfina
  1. Narodziny, Mniszek Tchorznicki, Franciszek
  2. Mniszek Tchorznicki, Franciszek
  1. Narodziny, Mniszek Tchorznicki, Władysław
  2. Mniszek Tchorznicki, Władysław
  1. Komendant maista i fortecy Wurzburg, Butler-Clonebough, Kajetan Teobalt hrabia
  2. Butler-Clonebough, Kajetan Teobalt hrabia
  1. Karwowska, Maryanna herbu Wawdicz
  1. Mniszek Tchorznicki, Walenty
  1. Narodziny, Butler-Clonebough, Filipina hrabina
  2. Butler-Clonebough, Filipina hrabina
  1. Stadnicka, Helena Maria Kazimiera hrabina herbu Szreniawa
  1. Rodzina Mniszek Tchorznicki, Bogusław iUfniarska, Joanna herbu Jastrzębiec
  1. Mniszek Tchorznicki, Juliusz
  2. Narodziny, Mniszek Tchorznicki, Juliusz
  1. Stankiewicz, Kornelia herbu Mogiła
  1. Stadnicka, Anna hrabina herbu Szreniawa
  1. Erggelet, Paulina Baronówna
  1. Członek zarządu Wydziału Galicyjskiej Kasy Oszczędności we Lwowie, Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  2. Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  1. Małżeństwo, Rodzina Mniszek Tchorznicki, Aleksander iBaronówna Weckbecker, Maria Rudolfina
  2. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  3. Baronówna Weckbecker, Maria Rudolfina
  1. Mniszek Tchorznicki, Leon
  1. Narodziny, Mniszek Tchorznicki, Kazimierz
  2. Mniszek Tchorznicki, Kazimierz
  1. Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  2. Dyrektor Galicyjskiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskigo we Lwowie, Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  1. Małżeństwo, Rodzina Mniszek Tchorznicki, Władysław iKomar, Marya herbu Korczak
  2. Komar, Marya herbu Korczak
  3. Mniszek Tchorznicki, Władysław
  1. Członek stanów galicyjskich, Mniszek Tchorznicki, Bogusław
  2. Mniszek Tchorznicki, Bogusław
  1. Właściciel dóbr Lutowiska i Nadyby w pow. samborskim, Mniszek Tchorznicki, Kazimierz
  2. Mniszek Tchorznicki, Kazimierz
  1. Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  2. Małżeństwo, Rodzina Mniszek Tchorznicki, Konstanty iPolikaprow, Emilia herbu własnego
  3. Polikaprow, Emilia herbu własnego
  1. Mniszek Tchorznicki, Władysław
  2. Członek stanów galicyjskich, Mniszek Tchorznicki, Władysław
  1. Ufniarska, Lubina herbu Jastrzębiec
  1. Mniszek Tchorznicki, Władysław
  2. Kawaler fran. legi honorowej, Mniszek Tchorznicki, Władysław
  1. Narodziny, Mniszek Tchorznicki, Kazimierz
  2. Mniszek Tchorznicki, Kazimierz
  1. Stadnicka, Salomea hrabina herbu Szreniawa
  1. Mniszek Tchorznicka, Józefa
  1. Mniszek Tchorznicki, Kazimierz
  2. Członek rady zawiadowczej gal. tow. budowniczego, Mniszek Tchorznicki, Kazimierz
  1. Ganggeben-Oberalmen, Marya von
  1. Praktykant konceptowy przy nadleśnictwie we Lwowie, Mniszek Tchorznicki, Roman
  2. Mniszek Tchorznicki, Roman
  1. Komar, Adolfa herbu Korczak
  1. Rodzina Mniszek Tchorznicki, Konstanty iPolikaprow, Emilia herbu własnego
  1. Narodziny, Baronówna Weckbecker, Maria Rudolfina
  2. Baronówna Weckbecker, Maria Rudolfina
  1. Narodziny, Mniszek Tchorznicki, Roman
  2. Mniszek Tchorznicki, Roman
  1. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Rodzina Mniszek Tchorznicki, Walenty iRudnicka, Rozalia herbu Lis
  1. Właścicleka dóbr Pohorylce w pow. przemyślańskim, Komar, Marya herbu Korczak
  2. Komar, Marya herbu Korczak
  1. Stadnicki, Leon Franciszek Michał hrabia herbu Szreniawa
  1. Bawarska dama pałacowa, Ganggeben-Oberalmen, Marya von
  2. Ganggeben-Oberalmen, Marya von
  1. Butler-Clonebough, Filipina hrabina
  1. Mniszek Tchorznicka, Marya
  1. Mniszek Tchorznicki, Leon
  2. Narodziny, Mniszek Tchorznicki, Leon
  1. Wojski miejszy halicki, Mniszek Tchorznicki, Józef
  2. Mniszek Tchorznicki, Józef