Rocznik szlachty polskiej. T.2 str.703

Autor Dunin Borkowski, Jerzy Sewer Teofil (1856-1908)

Odwołania

  1. Małżeństwo, Rodzina Mniszek Tchorznicki, Aleksander iBaronówna Weckbecker, Maria Rudolfina
  2. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  3. Baronówna Weckbecker, Maria Rudolfina
  1. Mniszek Tchorznicki, Kazimierz
  2. Narodziny, Mniszek Tchorznicki, Kazimierz
  1. Baronówna Weckbecker, Maria Rudolfina
  1. Dama honorowa orderu Teresy, Ganggeben-Oberalmen, Marya von
  2. Ganggeben-Oberalmen, Marya von
  1. Narodziny, Mniszek Tchorznicki, Leon
  2. Mniszek Tchorznicki, Leon
  1. Stankiewicz, Kornelia herbu Mogiła
  1. pow. Żydaczów, 1868 razem z bratem, 1890 razem z Aleksandrem
  2. Mniszek Tchorznicki, Juliusz
  1. Butler-Clonebough, Kajetan Teobalt hrabia
  1. Polikaprow, Aleksander herbu własnego
  1. Dyrygent Fili Galicyjskiego Aukcyjnego Banku Hipotecznego, w Krakowie, Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  2. Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  1. Mniszek Tchorznicki, Leon
  1. Mniszek Tchorznicki, Franciszek
  2. Narodziny, Mniszek Tchorznicki, Franciszek
  1. Butler-Clonebough, Filipina hrabina
  1. Mniszek Tchorznicka, Teofila
  1. Mniszek Tchorznicki, Kazimierz
  2. Członek rady zawiadowczej gal. tow. budowniczego, Mniszek Tchorznicki, Kazimierz
  1. Narodziny, Mniszek Tchorznicka, Marya
  2. Mniszek Tchorznicka, Marya
  1. Członek rady nadzorczej galic. banku hipotecznego we Lwowie, Mniszek Tchorznicki, Kazimierz
  2. Mniszek Tchorznicki, Kazimierz
  1. Butler-Clonebough, Filipina hrabina
  2. Mniszek Tchorznicki, Władysław
  3. Małżeństwo, Rodzina Mniszek Tchorznicki, Władysław iButler-Clonebough, Filipina hrabina
  1. Członek honorowy Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego, Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  2. Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  1. Ufniarska, Honorata herbu Jastrzębiec
  1. Butler-Clonebough, Filipina hrabina
  2. Druga żona, Butler-Clonebough, Filipina hrabina
  1. Mniszek Tchorznicki, Władysław
  2. Śmierć, Mniszek Tchorznicki, Władysław
  1. Polikaprow, Emilia herbu własnego
  1. Członek stanów galicyjskich, Mniszek Tchorznicki, Władysław
  2. Mniszek Tchorznicki, Władysław
  1. Mniszek Tchorznicki, Władysław
  1. Rodzina Mniszek Tchorznicki, Walenty iRudnicka, Rozalia herbu Lis
  1. Kawaler fran. legi honorowej, Mniszek Tchorznicki, Władysław
  2. Mniszek Tchorznicki, Władysław
  1. Mniszek Tchorznicki, Władysław
  2. Małżeństwo, Rodzina Mniszek Tchorznicki, Władysław iKomar, Marya herbu Korczak
  3. Komar, Marya herbu Korczak
  1. Narodziny, Butler-Clonebough, Filipina hrabina
  2. Butler-Clonebough, Filipina hrabina
  1. Weckbecker, Hugon Baron
  1. Ufniarska, Joanna herbu Jastrzębiec
  1. Komendant maista i fortecy Wurzburg, Butler-Clonebough, Kajetan Teobalt hrabia
  2. Butler-Clonebough, Kajetan Teobalt hrabia
  1. Mniszek Tchorznicki, Kazimierz
  2. pow. Samborskim
  1. Stadnicka, Salomea hrabina herbu Szreniawa
  1. Rudnicka, Rozalia herbu Lis
  1. Ganggeben-Oberalmen, Marya von
  1. Szczerbatow, Marya Księżna
  1. pow. Sanok
  2. Mniszek Tchorznicki, Jan
  1. Mniszek Tchorznicki, Walenty
  1. Feldmarszałek-porócznik wojsk Austryjackich, Weckbecker, Hugon Baron
  2. Weckbecker, Hugon Baron
  1. Małżeństwo, Rodzina Mniszek Tchorznicki, Konstanty iPolikaprow, Emilia herbu własnego
  2. Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  3. Polikaprow, Emilia herbu własnego
  1. Mniszek Tchorznicka, Józefa
  1. Szambelan i adjukt sądu przy ministerstwie spawiedliwości w Wiedniu, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Komar, Adolfa herbu Korczak
  1. Akt nr. 71- Lwów, św. Anna
  2. Mniszek Tchorznicki, Wieńczysław Wilhelm
  1. Doktor prawa ces. austyjackiego, Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  2. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Mniszek Tchorznicki, Kazimierz
  2. Narodziny, Mniszek Tchorznicki, Kazimierz
  1. Karwowska, Maryanna herbu Wawdicz
  1. Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  2. Dyrektor Galicyjskiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskigo we Lwowie, Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  1. Stadnicka, Anna hrabina herbu Szreniawa
  1. w pow. przemyślańskim, jako Tchorznicka Maryja, 1868 Leon Sczeptycki
  2. Komar, Marya herbu Korczak
  1. Mniszek Tchorznicki, Juliusz
  2. Narodziny, Mniszek Tchorznicki, Juliusz
  1. Mniszek Tchorznicka, Ewelina
  2. Narodziny, Mniszek Tchorznicka, Ewelina
  1. Bawarska dama pałacowa, Ganggeben-Oberalmen, Marya von
  2. Ganggeben-Oberalmen, Marya von
  1. Towarzysz kawalerjii narodowej, Mniszek Tchorznicki, Walenty
  2. Mniszek Tchorznicki, Walenty
  1. Narodziny, Baronówna Weckbecker, Maria Rudolfina
  2. Baronówna Weckbecker, Maria Rudolfina
  1. Pozasłuzbowy rotmistrz ułanów austr., Mniszek Tchorznicki, Wieńczysław Wilhelm
  2. Mniszek Tchorznicki, Wieńczysław Wilhelm
  1. Stadnicki, Leon Franciszek Michał hrabia herbu Szreniawa
  1. Mniszek Tchorznicka, Marya
  1. Mniszek Tchorznicka, Ewelina
  1. Rodzina Mniszek Tchorznicki, Konstanty iPolikaprow, Emilia herbu własnego
  1. Mniszek Tchorznicki, Kazimierz
  1. Mniszek Tchorznicki, Aleksander
  1. Rodzina Mniszek Tchorznicki, Bogusław iUfniarska, Joanna herbu Jastrzębiec
  1. Ufniarska, Lubina herbu Jastrzębiec
  1. Stadnicka, Helena Maria Kazimiera hrabina herbu Szreniawa
  1. Członek rady zawiadowczej kolei żelaznej lwowsko-czerniowiecko-jaskiej, Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  2. Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  1. Komar, Marya herbu Korczak
  2. Właścicielka dóbr Łastowice Żerebelówka na Podolu rosyjskim, Komar, Marya herbu Korczak
  1. Ścibor Rylski, Zygmunt herbu Ostoja
  1. Generał-major Bawarski, Butler-Clonebough, Kajetan Teobalt hrabia
  2. Butler-Clonebough, Kajetan Teobalt hrabia
  1. Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  2. Członek zarządu Wydziału Galicyjskiej Kasy Oszczędności we Lwowie, Mniszek Tchorznicki, Konstanty
  1. Oficer wojsk Polskich, Mniszek Tchorznicki, Władysław
  2. Mniszek Tchorznicki, Władysław
  1. Wojski miejszy halicki, Mniszek Tchorznicki, Józef
  2. Mniszek Tchorznicki, Józef
  1. pow. Sanok, 1855 Ludwik Rylski
  2. Ścibor Rylski, Zygmunt herbu Ostoja
  1. Mniszek Tchorznicki, Roman
  2. Narodziny, Mniszek Tchorznicki, Roman
  1. Erggelet, Paulina Baronówna
  1. Mniszek Tchorznicki, Kazimierz
  2. Kawaler orderu żelaznej korony 3 klasy, Mniszek Tchorznicki, Kazimierz
  1. Mniszek Tchorznicki, Kazimierz
  2. pow. Samborski
  1. Praktykant konceptowy przy nadleśnictwie we Lwowie, Mniszek Tchorznicki, Roman
  2. Mniszek Tchorznicki, Roman
  1. Mniszek Tchorznicki, Władysław
  2. Narodziny, Mniszek Tchorznicki, Władysław
  1. Komar, Marya herbu Korczak
  1. pow. Sanok
  2. Mniszek Tchorznicki, Jan
  1. Mniszek Tchorznicki, Roman
  1. Mniszek Tchorznicki, Bogusław
  2. Członek stanów galicyjskich, Mniszek Tchorznicki, Bogusław
  1. Właściciel dóbr Leśniowice i Polanka, Mniszek Tchorznicki, Władysław
  2. Mniszek Tchorznicki, Władysław