Herbarz Polski uzupełnienie str 87 i 88

Autor Adam Boniecki