Członek rady nadzorczej galic. banku hipotecznego we Lwowie