Ta strona zawiera indeks wszystkich zdarzeń w bazie posortowanych według ich typu i daty (jeśli istnieje). Kliknięcie na identyfikatorze Gramps ID przeniesie Cię do strony poświęconej temu zdarzeniu.

Litera Rodzaj Data identyfikator Gramps ID Osoba
A Adjunkt honorowy w komisji wyz. i ośw. ok. 1822 E0712 Chłędowski, Walenty
A Adjunkt w Sądzie Krajowym we Lwowie od 1877 do 1879 E0399 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
A Adwokat 1881 E0641 Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
A Adwokat Krajowy 1833 E0631 Tarnawiecki, Marceli
    1870 E0419 Mniszek Tchorznicki, Konstanty
A Adwokat krajowy E0165 Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
A Adwokat w obrębie Lwowskiego Sądu Krajowego od 1884 do 1908 E0436 Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
A Ambasador RP we Francji E0509 Chłapowski h. Dryja, Alfred
A Arbiter procesu o Morskie Oko od 1897 do 1902 E0185 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
A Archiwariusz w galicyjskim Towarzystwie Kredytowym Miejskim E0640 Nałęcz Małachowski, Piotr
A Askultant sądowy - Sąd Krajowy we Lwowie 1875 E0429 Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
A Askultant sądowy - Wyższego Sądu krajowego, oddział Winniki od 1877 do 1879 E0430 Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
A Auskulant sądowy Sądu Krajowego we Lwowie od 1874 do 1875 E0428 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
B Bawarska dama pałacowa E0073 Ganggeben-Oberalmen, Marya von
B Bitwa pod Koszycami 1848-12-11 E0568 Mniszek Tchorznicki, Władysław
B Bitwa pod wioską Tarczal 1849-01-22 E0569 Mniszek Tchorznicki, Władysław
C Chrzest 1785-02-14 E0741 Mniszek Tchorznicki, Stanisław
    1786-04-01 E0069 Mniszek Tchorznicki, Zuzanna
    1790-08-03 E0737 Mniszek Tchorznicki, Ignacy Piotr
    1799-03-03 E0742 Mniszek Tchorznicki, Tymoteusz Błażej Romuald
    1827-06-01 E0743 Mniszek Tchorznicki, Wieńczysław Wilhelm
    1827-11-05 E0728 Mniszek Tchorznicki, January Maksymilian
    1830-02-26 E0367 Stadnicka, Anna hrabina herbu Szreniawa
    1832-05-12 E0221 Stadnicka, Zofia Maria Ludwika hrabina herbu Szreniawa
    1840-07-31 E0083 Mniszek Tchorznicki, Ignacy
    1843-07-29 E0080 Mniszek Tchorznicki, Aniela
    1846-10-19 E0163 Mniszek Tchorznicki, Julian
    1850-10-02 E0218 Mniszek Tchorznicka, Malwiny Aurelia
    1855-12-27 E0733 Mniszek Tchorznicki, Henryk Wiktor
    1855-12-27 E0735 Mniszek Tchorznicki, Adam Michał
    1885-03-22 E0736 Mniszek Tchorznicki, Stefan Roman Maria
    1916-04-30 E0739 Mniszek Tchorznicki, Władysław Jan Roman
C Chrzestny ojciec Antoniego Paluszyńskiego E0385 Moniuszko, Antoni herbu Lubicz
C Członek Towarzystwa Galic. Kasy oszczędności we Lwowie od 1900 do 1908 E0443 Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
C Członek izb deputowanych z kuryi hnadlowych i przemysłowych w Radzie Panów od 1905 do 1908 E0462 Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
C Członek Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego, oddział Lwów od 1870 do 1884 E0421 Mniszek Tchorznicki, Konstanty
C Członek Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie od 1877 do 1903 E0431 Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
C Członek Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie - z przerwami od 1872 do 1913 E0397 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
C Członek Galicyjskiej Kaszy Oszcedności we Lwowie 1884 E0674 Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
C Członek Komitetu redakcyjnego "ZDROWIA" - II Wystawa Higieniczna w Warszawie 1896 E0718 Mniszek Tchorznicki, Józef
C Członek Krajowego Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża mężczyzn i dam dla Galicji od 1900 do 1913 E0407 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
C Członek Krajowego Stowarzyszenia czerwonego krzyża mężczyzn i dam dla Galicji od 1898 do 1908 E0442 Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
C Członek Kuratorium Cesarsko-Austiackiego Zakonu Franciszka Józefa E0467 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
C Członek Lwowskiego Towarzystwa Prawniczego od 1896 do 1903 E0439 Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
C Członek Rady Miejskiej między 1850 a 1860 E0634 Tarnawiecki, Marceli
C Członek Rady Miejskiej - Sekcja V dla spraw organizacyjnych i oświaty od 1894 do 1896 E0459 Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
C Członek Rady Mieskiej Lwowa 1870 E0417 Mniszek Tchorznicki, Konstanty
C Członek Sejmu Krajowego z miast i Izb handlowo-przemysłowych od 1897 do 1908 E0437 Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
C Członek Senatu dyscyplinarnego Sądu Krajowego w obrembie Lwowskim 1884 E0456 Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
C Członek Towarzystwa Galic. Kasy oszczędności we Lwowie od 1900 do 1901 E0406 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
C Członek Towarzystwa Leśnego Galicyjskiego we Lwowie od 1887 do 1900 E0434 Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
C Członek Trybunału Stanu od 1897 do 1903 E0404 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
C Członek Zarządu Towarzystwa Pedagogicznego od 1896 do 1898 E0440 Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
C Członek austr. izby panów - dozywotni 1897-03-24 E0304 Dunin -Borkowski, Mieczysław Ignacy hrabia herbu Łabędź
C Członek honorowy Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego od 1870 do 1879 E0052 Mniszek Tchorznicki, Konstanty
C Członek honorowy Towarzystwa Prawniczego 1894-09-20 E0411 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
C Członek rady nadz. kolei lokalnych wschodnio-galicyjskich 1906-11-26 E0337 Dunin -Borkowski, Juliusz Maryan hrabia herbu Łabędź
C Członek rady nadzorczej galic. banku hipotecznego we Lwowie E0079 Mniszek Tchorznicki, Kazimierz
C Członek rady pow. boszczowskiego od 1904 do 1907 E0345 Dunin -Borkowski, Władysław Jerzy hrabia herbu Łabędź
C Członek rady zawiadowczej gal. tow. budowniczego E0078 Mniszek Tchorznicki, Kazimierz
C Członek rady zawiadowczej kolei żelaznej lwowsko-czerniowiecko-jaskiej od 1870 do 1888 E0051 Mniszek Tchorznicki, Konstanty
C Członek stanów galicyjskich E0045 Mniszek Tchorznicki, Bogusław
    E0066 Mniszek Tchorznicki, Władysław
    E0291 Komorowski, Piotr hrabia herbu Korczak
C Członek wydziału gal. kasy oszczędności we Lwowie 1894 E0448 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
C Członek zarządu Wydziału Galicyjskiej Kasy Oszczędności we Lwowie od 1872 do 1888 E0053 Mniszek Tchorznicki, Konstanty
D Dama honorowa orderu Teresy E0074 Ganggeben-Oberalmen, Marya von
D Dama krzyża gwiaździstego E0237 Krasicka, Marya Teofila hrabina
    1892-11-15 E0313 Wodzicka, Marya hrabina herbu Leliwa
D Damą krzyża gwiaździstego E0290 Szczeptycka, Michalina hrabianka
D Doktor Prawa 1830 E0630 Tarnawiecki, Marceli
D Doktor prawa 1870 E0420 Mniszek Tchorznicki, Konstanty
D Doktor prawa ces. austyjackiego 1872-09-07 E0059 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
D Doktor Św. teologii i filozofii E0245 Komorowski, Stefan hrabia herbu Korczak
D Dowódzca Gwardi Narodowej w Samborze od 1848-04-00 do 1848-11-00 E0563 Mniszek Tchorznicki, Władysław
D Dożywotni członek Izby Panów i Rady Państwa 1902-12-00 E0186 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
D Druga żona E0070 Butler-Clonebough, Filipina hrabina
D Drugi syn E0025 Mniszek Tchorznicki, Mateusz
    E0036 Mniszek Tchorznicki, Józef
D Dyrektor Chrześcijańskiej Ochronki Małychy dzieci we Lwowie od 1897 do 1905 E0441 Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
D Dyrektor Galicyjskiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskigo we Lwowie od 1870-02-00 do 1875 E0418 Mniszek Tchorznicki, Konstanty
D Dyrektor Galicyjskiej Kasy Oszczędności 1869 E0635 Tarnawiecki, Marceli
D Dyrektor Instytutu Szczepienia Ospy E0387 Mniszek Tchorznicki, Józef
D Dyrektor lub referent Galicyjskiej Kasy oszczędności we Lwowie od 1886 do 1888 E0401 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
D Dyrygent Fili Galicyjskiego Aukcyjnego Banku Hipotecznego, w Krakowie od 1877 do 1892 E0050 Mniszek Tchorznicki, Konstanty
D Dziecic dóbr Siekierzyc w Samborskim E0288 Komorowski, Juliusz hrabia herbu Korczak
D Dziedzic Bilinki i Siekierczyc E0249 Komorowski, Piotr hrabia herbu Korczak
D Dziedzic dóbr Zbora pod Kałuszem w Gallicyi E0272 Augustin, Józef
D Dziedzic/Właściciel dóbr Maksymowice między 1890 a 1918 E0281 Mniszek Tchorznicki, Leon
D Dziedzic/Właściciel dóbr Sanoczek między 1855 a 1868 E0039 Mniszek Tchorznicki, Jan
D Dziedzica Holeniszowa i Żarnów ki E0255 Lipski, Karol herbu Grabie
D Dziedzicka dóbr Oczytków w pow Lipowieckim E0347 Mazarak, Ewa herbu Newlin
D Dziedziczka dóbr Szuszczyn, Ostalec z Teofilówką w pow. tarnopolskim E0325 Korytowska, Juliana Maryanna herbu Mora
D Dziedziczką Melsztyna E0238 Krasicka, Marya Teofila hrabina
D Dziedziczką dóbr Wojutycze i Nadyby E0278 Ufniarska, Lubina herbu Jastrzębiec
D Dziedziczką dóbr Wołosowa i Hawryłówki pod Nadworną w Galicyi, E0289 Szczeptycka, Michalina hrabianka
E Emigracja do Paryża ok. 1849 E0570 Mniszek Tchorznicki, Władysław
F Feldmarszałek-porócznik wojsk Austryjackich E0061 Weckbecker, Hugon Baron
F Fundator kościoła w Mielnicy 1851 E0299 Dunin -Borkowski, Mieczysław Ignacy hrabia herbu Łabędź
G Generał-major Bawarski E0035 Butler-Clonebough, Kajetan Teobalt hrabia
H Honorowe obywatelastwo miasta Sanoka 1883 E0638 Tarnawiecki, Marceli
H Honorowy obywatel Mielnicy, Krzywcza, Korolówki, Uscia biskupiego, Kudryniec, Jezierzan, Skały, Borszczowa E0306 Dunin -Borkowski, Mieczysław Ignacy hrabia herbu Łabędź
H Honorowy obywatel gminy Wiśniowiczówka i miasta Wiśniowczyka 1902-05-22 E0412 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
H Honorowy obywatel miasta Bukowska 1905-02-00 E0452 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
H Honorowy obywatel miasta Czortkowa 1911-10-31 E0410 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
H Honorowy obywatel miasta Sanoka 1902-09-19 E0182 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
H Honorowy obywatel miasta Starej Soli 1896-07-10 E0183 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
K Kapitan dwunastego korpusu gwardii narodowej 1848 E0633 Tarnawiecki, Marceli
K Kawaler orderu Żelaznej korony III klasy E0292 Komorowski, Piotr hrabia herbu Korczak
K Kawaler Maltański E0253 Komorowski, Władysław hrabia herbu Korczak
    1892-03-02 E0308 Dunin -Borkowski, Mieczysław Ignacy hrabia herbu Łabędź
K Kawaler Orderu Żelaznej Korony I Klasy 1911-12-27 E0628 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
K Kawaler Orderu Żelaznej Korony III klasy. 1865-03-14 E0636 Tarnawiecki, Marceli
K Kawaler Wielkiego Krzyża orderu Franciszka Józefa 1897 E0180 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
K Kawaler Wielkiej Wstęgi Orderu Franciszka Józefa 1898-04-05 E0627 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
K Kawaler fran. legi honorowej E0034 Mniszek Tchorznicki, Władysław
K Kawaler orderu Leopolda 1897 E0184 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
K Kawaler orderu żelaznej korony 2 klasy 1898-11-30 E0310 Dunin -Borkowski, Mieczysław Ignacy hrabia herbu Łabędź
K Kawaler orderu żelaznej korony 3 klasy E0077 Mniszek Tchorznicki, Kazimierz
K Kierownik Sekcji i referent do spraw Galicji i Lodemerii w Ministerstwie Sprawiedliwości 1890 E0465 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
K Komandor pap. ord. św. Grzegorza 1867-07-12 E0309 Dunin -Borkowski, Mieczysław Ignacy hrabia herbu Łabędź
K Komendant maista i fortecy Wurzburg E0072 Butler-Clonebough, Kajetan Teobalt hrabia
K Ksiądz wikariusz w Łańcucie E0244 Komorowski, Stefan hrabia herbu Korczak
K Kurator Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego od 1882 do 1888 E0427 Mniszek Tchorznicki, Konstanty
K Kurator Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego od 1872 do 1879 E0425 Mniszek Tchorznicki, Konstanty
K Kurator Galicyjskiej kasy oszczedności we Lwowie od 1870 do 1872 E0424 Mniszek Tchorznicki, Konstanty
M Małżeństwo po 1621 E0097 Mniszek Tchorznicki, Stanisław Wyszyńska, Barbara herbu Trzywdar
    1777-06-22 E0738 Mniszek Tchorznicki, Ignacy Wolańska, Katarzyna
    1780 E0276 Zawacki, Wincenty Tomasz herbu Lis Skwarczyńska, Anna
    1785-02-06 E0114 Mniszek Tchorznicki, Walenty Rudnicka, Rozalia herbu Lis
    1819 E0112 Mniszek Tchorznicki, Bogusław Ufniarska, Joanna herbu Jastrzębiec
    obliczony 1825 E0686 Chłędowski, Walenty Mniszek Tchorznicka, Samuela
    1831-05-03 E0319 Dunin -Borkowski, Henryk Jakób hrabia herbu Łabędź Korytowska, Juliana Maryanna herbu Mora
    1835-06-28 E0293 Komorowski, Piotr hrabia herbu Korczak Starzeńska, Aleksandra hrabina herbu Lis
    1839-06-18 E0098 Mniszek Tchorznicki, Władysław Butler-Clonebough, Filipina hrabina
    1849-04-15 E0471 Ostoja Ostaszewski, Teofil Wojciech hr. Załuska herbu Junosza, Emma Honorata
    1850 E0099 Mniszek Tchorznicki, Konstanty Polikaprow, Emilia herbu własnego
    1853 E0133 Ścibor Rylski, Zygmunt herbu Ostoja Mniszek Tchorznicka, Józefa
    1856-06-01 E0100 Mniszek Tchorznicki, Kazimierz Stadnicka, Helena Maria Kazimiera hrabina herbu Szreniawa
    1861 E0260 Kęszycki, Aleksander Lipska, Jadwigę herbu Grabie
    1861-02-02 E0236 Komorowski, Juliusz hrabia herbu Korczak Krasicka, Marya Teofila hrabina
    1861-10-19 E0254 Komorowski, Władysław hrabia herbu Korczak Szczeptycka, Michalina hrabianka
    1867-01-15 E0311 Dunin -Borkowski, Mieczysław Ignacy hrabia herbu Łabędź Wodzicka, Marya hrabina herbu Leliwa
    1868 E0261 Bednarowski, Hipolit Lipska, Anna herbu Grabie
    1875 E0262 Pobogi Górski, Jane Lipska, Ludwika herbu Grabie
    1878-03-00 E0096 Mniszek Tchorznicki, Aleksander Baronówna Weckbecker, Maria Rudolfina
    1878-11-23 E0014 Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery Tarnawiecka Maria Karolina, Marcela
    1879-09-25 E0101 Mniszek Tchorznicki, Władysław Komar, Marya herbu Korczak
    1882-04-29 E0476 hr. Dzieduszycki herbu Sas, August Pius Benedykt Ostoja Ostaszewski, Maria
    1884 E0256 Lipski, Karol herbu Grabie Mniszek Tchorznicka, Marya
    1889 E0239 Starzeński hrabia Komorowska, Julia hrabina herbu Korczak
    1889-02-05 E0287 Starzeński, Wojciech hrabia herbu Lis Komorowski, Anna hrabina herbu Korczak
    1891 E0234 Mniszek Tchorznicki, Leon Komorowska, Helena hrabina herbu Korczak
    1891 E0662 Mniszek Tchorznicki, Henryk Irzykowicz, Wanda
    1892-07-16 E0330 Dunin -Krawicki, Kazimierz herbu Łabędz Dunin -Borkowski, Helena Marya hrabina herbu Łabędź
    1893-10-17 E0328 Broel-Plater, Bernard hrabia herbu własnego Dunin -Borkowska, Kazimiera Florentyna hrabina herbu Łabędź
    1894 E0240 Dołęga Komorowski, Stefan Komorowska, Jadwiga herbu Korczak
    1899 E0514 Chyżyński, Władysław Mniszek Tchorznicka, Helena
    1900 E0481 Ostoja Ostaszewski, Stanisław Hieronim Bronisław Sękowska herbu Prawdzic, Aniela Zofia
    1901-11-23 E0348 Dunin -Borkowski, Władysław Jerzy hrabia herbu Łabędź Mazarak, Ewa herbu Newlin
    1904-06-07 E0339 Dunin -Borkowski, Juliusz Maryan hrabia herbu Łabędź Skrzyńska, Marya herbu Zaremba
    1906-12-01 E0102 Mniszek Tchorznicki, Henryk Dunin -Borkowska, Jadwiga Eleonora hrabina herbu Łabędź
    1910 E0515 Rawicz Radomyski, Antoni Mniszek Tchorznicka, Helena
    1915-07-03 E0605 Mniszek Tchorznicki, Kazimierz Potocka z Złotego Potoka hrabina herbu Pilawa (Złota), Teresa Maria Jadwiga
    1917-07-19 E0095 Mniszek Tchorznicki, Henryk Nałęcz Małachowska, Godzimira
    1923 E0697 Repetowicz, Zygmunt Szymon Kowal-Kowalow, Maria Ludwika
    1924 E0520 Bunikiewicz, Kazimierz Chyżyńska, Janina
    1924-07-23 E0546 Paluszyński, Wacław Klemens Mniszek Tchorznicka, Wanda
    1935-07-14 E0692 Kowal-Kowalow, Bronisław Ludwik Garstka, Anna
    1936 E0172 Mniszek Tchorznicki, Stanisław Kazimierz Władysław Kozłowska, Kazimiera
    1942-11-10 E0202 Ostoja Ostaszewski, Wojciech Teofil Adam Mniszek Tchorznicka, Aleksandra Maria Jadwiga (Lili)
    1948 E0211 Krawczyk-Piasecki, Leszek Mniszek Tchorznicka, Maria Julia Jadwiga (Marietta)
    1973-03-31 E0168 Tchorznicki, Stefan
M Mgr.prawa, dr filozofii, art. malarz E0531 Moniuszko, Antoni herbu Lubicz
M Mieszkał - Wolska 6 1926 E0680 Mniszek Tchorznicki, Konstanty Maria Aleksander
N Nabycie Tchorznicy Średniej i Wielkiej od Kalcytów Tchorznickich 1498 E0015 Mniszek Tchorznicki, Mateusz Jakób
N Nabycie placu pod sanockim zamkiem od Burnatowiczów 1778 E0173 Mniszek Tchorznicki, Walenty
N Naczelnik wydziału wyznań niechrześcijaniskich w MINISTERSTWIE WYZNAN RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO 1930 E0647 Mniszek Tchorznicki, Konstanty Maria Aleksander
N Najmłodsza E0392 Garstka, Janina
N Najstarsza E0391 Garstka, Sabina
N Napisał " Przewodnik dla służby zdrowia" 1893 E0716 Mniszek Tchorznicki, Józef
N Napisał "Listy do młodzieńca o wyborze stanu" 1890 E0715 Mniszek Tchorznicki, Józef
N Napisał "Mieszkania dla robotników" 1896 E0717 Mniszek Tchorznicki, Józef
N Napisał "Uwagi nad ustawą szpitalną dla Królestwa Polskiego 1842 roku" 1889 E0714 Mniszek Tchorznicki, Józef
N Narodziny 1719 E0270 Batowski, Jan Antoni herbu Trzy Zęby
    1724 E0038 Mniszek Tchorznicki, Józef
    1746 E0268 Batowski, Stanisław Antoni herbu Trzy Zęby
    1751 E0271 Batowski, Marcin herbu Trzy Zęby
    1752 E0113 Mniszek Tchorznicki, Walenty
    szacowany 1753 E0659 Mniszek Tchorznicki, Ignacy
    1755 E0048 Mniszek Tchorznicki, Franciszek
    1761 E0058 Rudnicka, Rozalia herbu Lis
    1776 E0355 Mniszek Tchorznicki, Feliks
    1777 E0660 Mniszek Tchorznicki, Jan
    1783-10-01 E0134 Ścibor Rylski, Franciszek herbu Ostoja
    1787 E0269 Batowski, Onufry Antoni
    1788 E0108 Mniszek Tchorznicki, Bogusław
    1788 E0488 Wojewódzka, Helena
    1789 E0136 Zbyszewska, Marianna
    1790 E0001 Chłędowski, Adam Tomasz
    1791 E0490 Mniszek Tchorznicki, Wiktor
    ok. 1794 E0556 Mniszek Tchorznicki, Władysław
    1795 E0655 Mniszek Tchorznicka, Samuela
    1796 E0650 Mniszek Tchorznicki, Ludwik
    1797-02-13 E0709 Chłędowski, Walenty
    1798-03-10 E0485 Stankiewicz, Erazm herbu Mogiła
    1798-07-26 E0320 Dunin -Borkowski, Henryk Jakób hrabia herbu Łabędź
    1803 E0110 Ufniarska, Joanna herbu Jastrzębiec
    1803 E0729 Mniszek Tchorznicki, Jan
    1805 E0661 Stankiewicz, Kornelia herbu Mogiła
    1808 E0146 Ścibor Rylski, Andrzej herbu Ostoja
    1808 E0357 Mniszek Tchorznicki, Antoni
    1808-01-15 E0629 Tarnawiecki, Marceli
    1808-04-19 E0247 Komorowski, Piotr hrabia herbu Korczak
    1809 E0719 Mniszek Tchorznicki, Zygmunt
    1809-04-25 E0149 Ścibor Rylski, Władysław herbu Ostoja
    1814 E0143 Ścibor Rylska, Rozalia herbu Ostoja
    1815 E0257 Lipski, Mikołaj herbu Grabie
    1815-04-27 E0323 Korytowska, Juliana Maryanna herbu Mora
    1816-09-27 E0601 Wodzicki z Granowa hrabia herbu Leliwa, Kazimierz Stanisław Michał
    1816-11-20 E0141 Ścibor Rylska, Leopoldyna herbu Ostoja
    1817 E0139 Ścibor Rylski, Eustachy herbu Ostoja
    1817 E0147 Ścibor Rylski, Adolf herbu Ostoja
    1818 E0120 Ścibor Rylski, Zygmunt herbu Ostoja
    1818 E0150 Morawska, Agnieszka
    1819 E0294 Starzeńska, Aleksandra hrabina herbu Lis
    1820-12-08 E0068 Butler-Clonebough, Filipina hrabina
    1822-08-02 E0106 Polikaprow, Emilia herbu własnego
    1823 E0046 Mniszek Tchorznicki, Juliusz
    1825-04-02 E0104 Mniszek Tchorznicki, Konstanty
    1827-05-28 E0063 Mniszek Tchorznicki, Wieńczysław Wilhelm
    1827-10-25 E0727 Mniszek Tchorznicki, January Maksymilian
    1829 E0075 Mniszek Tchorznicki, Kazimierz
    1830-02-21 E0280 Stadnicka, Anna hrabina herbu Szreniawa
    1831 E0359 Pawłowicz, Helena
    1831 E0723 Mniszek Tchorznicka, Józefa
    1832 E0126 Mniszek Tchorznicki, Piotr
    1832-05-12 E0220 Stadnicka, Zofia Maria Ludwika hrabina herbu Szreniawa
    1833 E0740 Stadnicka, Helena Maria Kazimiera hrabina herbu Szreniawa
    1833-07-30 E0296 Dunin -Borkowski, Mieczysław Ignacy hrabia herbu Łabędź
    1834-11-20 E0351 Dunin -Borkowski, Alfred Jakób hrabia herbu Łabędź
    1836-04-15 E0251 Komorowski, Władysław hrabia herbu Korczak
    1837-05-04 E0597 Potocki z Złotego Potoka hrabia herbu Pilawa (Złota), Stanisław Wojciech Antoni
    1837-12-17 E0235 Komorowski, Juliusz hrabia herbu Korczak
    1838 E0128 Mniszek Tchorznicka, Katarzyna
    1838 E0152 Ścibor Rylski, Tomasz herbu Ostoja
    1839-11-18 E0603 Józefa Dzieduszycka z Dzieduszyc hrabina herbu Sas, Józefa
    1840-07-22 E0081 Mniszek Tchorznicki, Ignacy
    1841 E0124 Mniszek Tchorznicka, Teofila
    1841 E0154 Ścibor Rylska, Felicja herbu Ostoja
    1842-06-08 E0782 Mniszek Tchorznicki, Medard Antoni Ignacy
    1843-04-05 E0144 Ścibor Rylski, Franciszek herbu Ostoja
    1843-07-23 E0071 Mniszek Tchorznicki, Aniela
    1844-07-11 E0477 hr. Dzieduszycki herbu Sas, August Pius Benedykt
    1846-10-07 E0084 Mniszek Tchorznicki, Julian
    1846-11-02 E0599 Działyńska z Działynia hrabina herbu Ogończyk, Anna Zofia
    1848 E0500 Mniszek Tchorznicki, Henryk
    1848-11-12 E0312 Wodzicka, Marya hrabina herbu Leliwa
    1849 E0361 Mniszek Tchorznicki, Józef
    1851-01-23 E0010 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
    1851-03-25 E0474 Ostoja Ostaszewski, Maria
    1852-01-18 E0363 Mniszek Tchorznicki, Michał
    1852-10-31 E0158 Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
    1852-11-27 E0371 Peżarska, Maria
    1854-01-03 E0012 Baronówna Weckbecker, Maria Rudolfina
    1854-07-29 E0122 Ścibor Rylska, Aleksandra herbu Ostoja
    1855 E0365 Mniszek Tchorznicki, Ludwik
    1855 E0369 Kulczycka, Elżbieta
    1855-12-19 E0732 Mniszek Tchorznicki, Henryk Wiktor
    1855-12-19 E0734 Mniszek Tchorznicki, Adam Michał
    1857-03-04 E0082 Mniszek Tchorznicki, Władysław
    1858 E0062 Mniszek Tchorznicka, Marya
    1858-01-31 E0090 Mniszek Tchorznicki, Roman
    1859-08-07 E0393 Mniszek Tchorznicka, Honorata
    1859-09-18 E0217 Mniszek Tchorznicka, Malwiny Aurelia
    1860 E0160 Tarnawiecka Maria Karolina, Marcela
    1860-10-22 E0469 Ostoja Ostaszewski, Adam Jan Kanty
    1861 E0089 Mniszek Tchorznicki, Leon
    1862-09-30 E0479 Ostoja Ostaszewski, Stanisław Hieronim Bronisław
    1863-10-20 E0243 Komorowski, Stefan hrabia herbu Korczak
    1864 E0138 Ścibor Rylski, Ludwik herbu Ostoja
    1864-07-28 E0472 Ostoja Ostaszewski, Kazimierz Innocenty
    1866-05-26 E0283 Komorowska, Helena hrabina herbu Korczak
    1867 E0494 Szmid, Adela
    1867-02-27 E0282 Komorowski, Aleksander hrabia herbu Korczak
    1867-04-29 E0593 Potocki z Złotego Potoka hrabia herbu Pilawa (Złota), Jan Nepomucen
    1868-02-12 E0595 Wodzicka z Granowa hrabina herbu Leliwa, Róża Maria Alfonsyna
    1868-06-06 E0284 Komorowska, Julia hrabina herbu Korczak
    1869-07-29 E0326 Dunin -Borkowska, Kazimiera Florentyna hrabina herbu Łabędź
    1870-10-14 E0285 Komorowski, Anna hrabina herbu Korczak
    1871-10-17 E0329 Dunin -Borkowski, Helena Marya hrabina herbu Łabędź
    1872 E0224 Szaszkiewicz, Gustaw Adam
    1872 E0267 Batowski, Franciszek Salezy herbu Trzy Zęby
    1875-02-02 E0332 Dunin -Borkowski, Juliusz Maryan hrabia herbu Łabędź
    1876-03-22 E0577 Wantoch-Rekowski, Stanisław
    1876-12-14 E0343 Dunin -Borkowski, Władysław Jerzy hrabia herbu Łabędź
    1877 E0498 Mniszek Tchorznicki, Witold
    1878 E0503 Rawicz Radomyski, Antoni
    1879 E0511 Chyżyński, Władysław
    1879-06-28 E0295 Dunin -Borkowska, Jadwiga Eleonora hrabina herbu Łabędź
    1880 E0087 Mniszek Tchorznicki, Kazimierz
    1880-02-04 E0373 Mniszek Tchorznicka, Helena
    1880-05-16 E0008 Mniszek Tchorznicki, Henryk
    1880-09-29 E0145 Ścibor Rylski, Jan herbu Ostoja
    1880-12-28 E0346 Mazarak, Ewa herbu Newlin
    1881-01-21 E0571 Nałęcz Małachowski, Roman
    1881-06-02 E0088 Mniszek Tchorznicka, Ewelina
    1881-07-01 E0115 Mniszek Tchorznicka, Mila
    1881-12-02 E0338 Skrzyńska, Marya herbu Zaremba
    1882 E0117 Mniszek Tchorznicki, Stanisław
    1882 E0482 Sękowska herbu Prawdzic, Aniela Zofia
    1883-03-13 E0413 Moniuszko, Lucjan herbu Lubicz
    1885-01-31 E0118 Mniszek Tchorznicki, Stefan Roman Maria
    1885-08-23 E0579 Szembek ze Słupowa hrabina herbu własnego, Halina
    1886-02-28 E0166 Nałęcz Małachowska, Godzimira
    1886-02-28 E0573 Bylandt-Rheydt, Franciszka
    1888-02-18 E0375 Mniszek Tchorznicka, Józefa Wanda
    1889-08-15 E0200 Mniszek Tchorznicki, Konstanty Maria Aleksander
    1890 E0671 Kuźmiński, Aleksander
    1891-09-09 E0588 Koczorowska z Koczorowa h. Rogala, Koczorowska z Koczorowa h. Rogala
    1892-01-08 E0690 Kowal-Kowalow, Bronisław Ludwik
    1892-05-17 E0540 Mniszek Tchorznicki, Henryk Antoni
    1894 E0663 Mniszek Tchorznicki, Kazimierz Wincenty
    1895-06-15 E0591 Potocka z Złotego Potoka hrabina herbu Pilawa (Złota), Teresa Maria Jadwiga
    1895-08-13 E0212 Krawczyk-Piasecki, Eugeniusz Stanisław
    1896 E0003 Potocki z Złotego Potoka hrabia herbu Pilawa (Złota), Aleksander
    1896-04-19 E0536 Mniszek Tchorznicki, Jan Stanisław Sulfiniusz
    1896-07-10 E0695 Kowal-Kowalow, Maria Ludwika
    1897 E0669 Garstka, Sabina
    1898 E0225 Bogusz, Aleksandra Jadwiga Zofia
    1898 E0541 Mniszek Tchorznicka, Zofia
    1898-08-09 E0222 Szaszkiewicz, Jadwiga Maria Aleksandra
    1898-11-22 E0545 Paluszyński, Wacław Klemens
    1899 E0004 Potocki z Złotego Potoka hrabia herbu Pilawa (Złota), Jadwiga
    1900 E0516 Chyżyńska, Janina
    1900-07-01 E0214 Nowak, Jadwiga
    1900-09-27 E0194 Mniszek Tchorznicki, Leon
    1901 E0518 Chyżyńska, Maria
    1901-08-03 E0544 Mniszek Tchorznicka, Wanda
    1902-10-20 E0349 Dunin -Borkowski, Stanisław Kostka hrabia herbu Łabędź
    1902-12-14 E0688 Garstka, Anna
    1902-12-29 E0198 Ostoja Ostaszewski, Wojciech Teofil Adam
    1903 E0538 Zarzycka, Petronela
    1905-04-30 E0340 Dunin -Borkowska, Marya Ceclina Kaźmiera hrabina herbu Łabędź
    1905-07-17 E0350 Dunin -Borkowski, Mieczysław Marya Jerzy hrabia herbu Łabędź
    1906-08-02 E0341 Dunin -Borkowska, Wanda Marya Zofia hrabina herbu Łabędź
    1907 E0581 Wantoch-Rekowski, Kazimierz
    1907-09-28 E0342 Dunin -Borkowski, Henryk Marya Mieczysław hrabia herbu Łabędź
    1907-11-22 E0188 Mniszek Tchorznicki, Mieczysław Maria Aleksander
    1909-05-15 E0189 Mniszek Tchorznicki, Stanisław Kazimierz Władysław
    1910 E0666 Garstka, Janina
    1911 E0614 Żelachowski, Zygmunt
    1911-03-14 E0575 Nałęcz Małachowski, Gabriela
    1915 E0505 Rawicz Radomyska, Irena
    1915 E0529 Moniuszko, Antoni herbu Lubicz
    1916-04-23 E0606 Mniszek Tchorznicki, Władysław Jan Roman
    1917-12-14 E0415 Moniuszko, Krystyna herbu Lubicz
    1918-09-18 E0196 Mniszek Tchorznicka, Aleksandra Maria Jadwiga (Lili)
    1919-12-30 E0156 Mniszek Tchorznicki, Aleksander Roman
    1920 E0207 Mniszek Tchorznicka, Maria Julia Jadwiga (Marietta)
    1920-10-20 E0055 Moniuszko, Hanna herbu Lubicz
    1922 E0527 Moniuszko, Michał herbu Lubicz
    1922-12-29 E0006 Tchorznicki, Stefan
    1923 E0209 Krawczyk-Piasecki, Leszek
    1923 E0702 Repetowicz, Zofia
    1925 E0700 Repetowicz, Witold Tolcio
    1926 E0698 Repetowicz, Cesio
    ok. 1930 E0586 Kenney, Donald
    1932-01-31 E0672 Kuźmińska, Marianna
    1936-06-26 E0583 Wantoch-Rekowski, Stanisław Artur
    1937-05-00 E0693 Kowal-Kowalow, Alojda Monika
    1939-11-17 E0609 Mniszek Tchorznicki, Kazimierz Leon Konstanty
    1943-08-04 E0228 Szaszkiewicz, Jadwiga
    1943-10-02 E0203 Ostoja Ostaszewski, Andrzej Konstanty Teofil
    1947-09-26 E0532 Moniuszko, Maja
    1950-03-03 E0534 Moniuszko, Konrad
N Nobilitacja szlachecka 1854-04-22 E0642 Tarnawiecki, Marceli
O Odznaczenie Legią Honorową 1812-10-00 E0566 Mniszek Tchorznicki, Władysław
O Odznaczenie Wegierskim Krzyżem Wojennym ok. 1849 E0567 Mniszek Tchorznicki, Władysław
O Oficer wojsk Polskich E0032 Mniszek Tchorznicki, Bogusław
    E0033 Mniszek Tchorznicki, Władysław
O Oficjał w Wyższym Sądie Krajowym we Lwowie 1875 E0398 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
O Ordynator szpitala Przemienienia Pańskiego w Warszawie E0386 Mniszek Tchorznicki, Józef
O Organizator i dowódzca 2 Pułku Ułanów Legiony Polskiego na Węgrzech od 1848-11-00 do 1849 E0565 Mniszek Tchorznicki, Władysław
O Osiadł na Rusi Czerwonej, w ziemi Lwowskiej E0273 Stankiewicz, Michał herbu Mogiła
O Otrzymanie stopnia Podporucznika ok. 1809-08-00 E0559 Mniszek Tchorznicki, Władysław
O Otrzymanie stopnia podpułkownika 1848-11-00 E0564 Mniszek Tchorznicki, Władysław
P PROBOSZCZ O. L./ W KUKIZOWIE E0731 Mniszek Tchorznicki, Jan
P Pisarka autorka „Trędowatej" E0388 Mniszek Tchorznicka, Helena
P Podczaszy Bracławski za Stanisław Augusta I E0037 Mniszek Tchorznicki, Józef
P Podkomorzanka Wendeńska E0022 Kolba, Franciszka
P Podkomorzy 1882-05-04 E0353 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
    1887-01-25 E0354 Mniszek Tchorznicki, Roman
P Podporucznik wojsk Rosji E0493 Mniszek Tchorznicki, Mateusz
P Podporócznik w rezerwie 14 p. huzarów wojsk austr. 1897-01-01 E0335 Dunin -Borkowski, Juliusz Maryan hrabia herbu Łabędź
P Poseł do rady państwa w Wiedniu E0316 Wodzicki, Kazimierz hrabia herbu Leliwa
    od 1891 do 1897 E0303 Dunin -Borkowski, Mieczysław Ignacy hrabia herbu Łabędź
P Poseł na sejm galicyjski E0315 Wodzicki, Kazimierz hrabia herbu Leliwa
    od 1883 do 1906 E0302 Dunin -Borkowski, Mieczysław Ignacy hrabia herbu Łabędź
P Poseł na sejmy galicyjskie i do austryjackiej Rady państwa E0246 Komorowski, Stefan hrabia herbu Korczak
P Powolany do pracy w Najwyższym Trybunale soąsowym i Kasacyjnym Wiedniu 1877 E0464 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
P Pozasłuzbowy rotmistrz ułanów austr. E0064 Mniszek Tchorznicki, Wieńczysław Wilhelm
P Praktykant Konceptowy w Namiestnictwie 1912 E0409 Mniszek Tchorznicki, Konstanty Maria Aleksander
P Praktykant konceptowy przy nadleśnictwie we Lwowie E0091 Mniszek Tchorznicki, Roman
P Praktykant prokuratura skarbu we Lwowie 1873 E0395 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
P Prezes Komisji dla teoretycznych egzaminów sądowych 1894 E0447 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
P Prezes Lwowskiego Towarzystwa Prawniczego od 1897 do 1912 E0405 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
P Prezes RGO od 1943 do 1944 E0231 Mniszek Tchorznicki, Konstanty Maria Aleksander
P Prezes Stowarzyszenia Wzajemnej pomocy Dyetaryuszów i Urzędników Galicyjskich w W. Księstwa Krakowskiego 1888 E0402 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
P Prezes Towarzystwa Pedagogicznego od 1900 do 1908 E0164 Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
P Prezes oddziału borszczowkiego gal. tow. gospodarskiego E0301 Dunin -Borkowski, Mieczysław Ignacy hrabia herbu Łabędź
P Prezes rady pow. borszczowskiej od 1868 do 1906 E0300 Dunin -Borkowski, Mieczysław Ignacy hrabia herbu Łabędź
P Prezes rady pow. złoczowskiej E0317 Wodzicki, Kazimierz hrabia herbu Leliwa
P Prezes, założyciel i honorowy członek Towarzystwa im. Fryderyka Chopina we Lwowie po 1910-11-00 E0181 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
P Prezydent Galicyjskiego Towarzystwa wyrobu cegieł maszynowych i przedsiębiorstwa budowli we Lwowie 1872 E0422 Mniszek Tchorznicki, Konstanty
P Prezydent Rady Dyscyplinarnej Lwowsskiej Izby Adwokackieej E0632 Tarnawiecki, Marceli
P Prezydent Sądu Apelacyjnego we Lwowie 1895-01-28 E0179 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
P Prezydent Sądu Obwodowego w Kołomyi 1887 E0177 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
P Prezydent Sądu Wyższego dla spraw dochodów skarbowych od 1897 do 1912 E0450 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
P Prezydent Wyższego Sądu Krajowego we Lwowie od 1897 do 1911-12-27 E0403 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
P Prezydent miasta Lwowa od 1896 do 1905 E0162 Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
P Prokur. Rady Dyscyplinarnej Sądu Krajowego we Lwowie od 1892 do 1896 E0458 Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
P Przewodniczący Rady Szkolnej Okręgowej Miejskiej We Lwowie od 1897 do 1905 E0438 Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
P Przewodniczący oddziału borszczowkiego gal. tow. gospodarskiego 1907 E0336 Dunin -Borkowski, Juliusz Maryan hrabia herbu Łabędź
P Przewodnik górski E0205 Ostoja Ostaszewski, Andrzej Konstanty Teofil
P Przydział do 12 Pułk Ułanów Księstwa Warszwskiego ok. 1809-08-00 E0558 Mniszek Tchorznicki, Władysław
R Radca Dworu 1891 E0468 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
R Radca Sądu Krajowego we Lwowie od 1883 do 1886 E0176 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
R Radca rządowy 1882 E0637 Tarnawiecki, Marceli
R Redaktor Pamietników Lwowskich - „Pszczółka Lwowska“ 1820 E0711 Chłędowski, Walenty
R Referendarz w Wojewoda Krakowski, Wydział Prezydjalny, oddział personalny E0013 Mniszek Tchorznicki, Konstanty Maria Aleksander
R Rotmistrz Dragonów w armii austryackiej E0279 Mniszek Tchorznicki, Kazimierz
R Rozpoczęcie pracy zawodowej 1871 E0463 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
S Sedzia E0389 Moniuszko, Lucjan herbu Lubicz
    E0018 Moniuszko, Lucjan herbu Lubicz
S Skabrnik Lwowskiego Towarzystwa Prawniczego 1898 E0461 Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
S Skarbnik Liwski E0031 Rudnicki, Józef herbu Lis
S Skreślenie z listy oficerów Królestwa Polskiego przez Carat 1815 E0561 Mniszek Tchorznicki, Władysław
S Starosta Sanocki E0264 Mniszek Tchorznicki, Walenty
S Student Uniwersytetu Jagielońskiego E0510 Ostoja Ostaszewski, Andrzej Konstanty Teofil
S Studia na Uniwersytecie Lwowskim od 1867 do 1871 E0174 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
S Studia na Uniwesytecie Lwowskim od 1900 do 1901 E0187 Mniszek Tchorznicki, Henryk
S Sub-delegat grodu Drobickiego E0027 Brodacki
S Syndyk Galicyjskiej Kasy Oszczędności we Lwowie od 1887 do 1888 E0433 Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
S Syndyk zakładu Galicyjskiej Kasy Oszczędności we Lwowie od 1892 do 1898 E0435 Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
S Szambelan i adjukt sądu przy ministerstwie spawiedliwości w Wiedniu E0060 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
S Sędzia Najwyższego Trybunału Administracyjnego E0232 Mniszek Tchorznicki, Konstanty Maria Aleksander
S Służąc pod Karolem Chodkiewiczem, odznaczył sie w Chocimskiej potrzebie z Osmanem Sułtanem 1621 E0017 Mniszek Tchorznicki, Stanisław
T Towarzysz kawalerjii narodowej E0047 Mniszek Tchorznicki, Walenty
T Trzeci syn E0026 Mniszek Tchorznicki, Franciszek
U Uczęszczał do Gimnazjum im. Franciszka Józefa I między 1868 a 1869 E0368 Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
    między 1872 a 1874 E0676 Mniszek Tchorznicki, Leon
    między 1872 a 1875 E0677 Mniszek Tchorznicki, Roman
    między 1872 a 1875 E0678 Mniszek Tchorznicki, Władysław
U Uczęszczał do Gimnazjum im. Królowej Zofi między 1931 a 1938 E0444 Mniszek Tchorznicki, Aleksander Roman
U Uczęszczał do Gimnazjum im. Stefana Batorego (dawne Franciszka Józefa I) 1929 E0451 Mniszek Tchorznicki, Władysław Jan Roman
U Uczęszczał do IV Gimnazjum im. Jana Długosza 1894 E0453 Nałęcz Małachowski, Roman
U Uczęszczał do V Gimnazjum im. Stefana Żółkiewskiego 1897 E0460 Mniszek Tchorznicki, Henryk
    1897 E0508 Nałęcz Małachowski, Roman
U Udział w Powstaniu Listopadowaym 1830 E0562 Mniszek Tchorznicki, Władysław
U Udział w kampani Napoleońskiej 1812 E0560 Mniszek Tchorznicki, Władysław
W Wice-prezes Banku Lwowskiego 1873 E0423 Mniszek Tchorznicki, Konstanty
W Wice-prezes Galicyjskiego towarzystwa wyrobu cegieł i przedsiębiorstwa budowli od 1873 do 1875 E0426 Mniszek Tchorznicki, Konstanty
W Wice-prezydent Sądu Krajowego Wyższego we Lwowie od 1891 do 1894 E0178 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
W Wice-prezydent Sądu Krajowego Wyższego we Lwowie - w sprawach dochodów skarbowych 1894 E0446 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
W Wice-sekretarz w Ministerstwie Sprawiedliwości 1880 E0175 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
W Wiceprezes gal. banku kredytowego od 1895 do 1899 E0305 Dunin -Borkowski, Mieczysław Ignacy hrabia herbu Łabędź
W Wieziony przez UB za pomoc w ucieczce, po wypuszczeniu po miesiącu uciek na staktu do Kanady E0390 Mniszek Tchorznicki, Aleksander Roman
W Wojski miejszy halicki E0093 Mniszek Tchorznicki, Józef
W Wstapnienie do Konnej Chorągwi Przewodnich 1809 E0557 Mniszek Tchorznicki, Władysław
W Wstąpienie do towarzystwa literackiego 1818 E0710 Chłędowski, Walenty
W Włascicielka dóbr Dąbrówka ruska między 1890 a 1907 E0781 Mniszek Tchorznicka, Józefa
W Właściciel Rybołowka przy Pezanach 1890 E0756 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
W Właściciel dóbr Nadyby 1926 E0682 Mniszek Tchorznicki, Władysław Jan Roman
W Właściciel dóbr Brześciany 1928 E0679 Mniszek Tchorznicki, Władysław Jan Roman
W Właściciel dóbr Bykowce 1855 E0754 Tarnawiecki, Marceli
W Właściciel dóbr Cucułowce między 1868 a 1890 E0049 Mniszek Tchorznicki, Juliusz
    1868 E0744 Mniszek Tchorznicki, Konstanty
    między 1890 a 1897 E0750 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
W Właściciel dóbr Dolina między 1855 a 1868 E0724 Tarnawiecki, Marceli
    między 1897 a 1905 E0762 Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
W Właściciel dóbr Dąbrówka polska między 1855 a 1868 E0552 Mniszek Tchorznicki, Jan
    między 1890 a 1907 E0780 Mniszek Tchorznicka, Józefa
W Właściciel dóbr Dąbrówka ruska między 1855 a 1868 E0513 Mniszek Tchorznicki, Jan
W Właściciel dóbr Kombornia z Wolą komborską 1868 E0745 Mniszek Tchorznicki, Piotr
W Właściciel dóbr Kowenice między 1855 a 1868 E0626 Mniszek Tchorznicki, January Maksymilian
    1855 E0651 Mniszek Tchorznicki, Kazimierz
W Właściciel dóbr Leśniowice i Polanka E0067 Mniszek Tchorznicki, Władysław
W Właściciel dóbr Lutowiska między 1855 a 1868 E0554 Mniszek Tchorznicki, Kazimierz
    między 1890 a 1902 E0767 Mniszek Tchorznicki, Władysław
    1928 E0681 Mniszek Tchorznicki, Władysław Jan Roman
W Właściciel dóbr Mielnica z Mazórówką i Włośzczyżną i Chudykowcami w pow. borszczowskim E0298 Dunin -Borkowski, Mieczysław Ignacy hrabia herbu Łabędź
    E0333 Dunin -Borkowski, Juliusz Maryan hrabia herbu Łabędź
W Właściciel dóbr Mielnica, Winiatycze, Hleszczawie E0322 Dunin -Borkowski, Henryk Jakób hrabia herbu Łabędź
W Właściciel dóbr Mrowia E0277 Stadnicki, Leon Franciszek Michał hrabia herbu Szreniawa
W Właściciel dóbr Nadyby E0076 Mniszek Tchorznicki, Kazimierz
    między 1890 a 1918 E0646 Mniszek Tchorznicki, Władysław
W Właściciel dóbr Olejowo, Białogłowy, Browicy, Hukałowice, Maniłówka, Wierzbowie i wiele innych E0318 Wodzicki, Kazimierz hrabia herbu Leliwa
W Właściciel dóbr Pezany 1868 E0747 Mniszek Tchorznicki, Juliusz
    1868 E0748 Mniszek Tchorznicki, Konstanty
    między 1890 a 1897 E0755 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
W Właściciel dóbr Pianowice 1890 E0757 Mniszek Tchorznicki, Jan
    między 1897 a 1926 E0645 Mniszek Tchorznicki, Leon
W Właściciel dóbr Pisarowce między 1868 a 1897 E0094 Ścibor Rylski, Zygmunt herbu Ostoja
W Właściciel dóbr Pisarowce w pow. sanockim 1907-07-31 E0445 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
W Właściciel dóbr Pisawowce od 1908 do 1941 E0192 Mniszek Tchorznicki, Henryk
W Właściciel dóbr Pohorylce 1926 E0683 Mniszek Tchorznicki, Władysław Jan Roman
W Właściciel dóbr Pokrowce 1855 E0774 Ufniarska, Joanna herbu Jastrzębiec
    między 1868 a 1897 E0763 Mniszek Tchorznicki, Juliusz
    1868 E0773 Mniszek Tchorznicki, Konstanty
    1890 E0751 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
W Właściciel dóbr Sabnie E0454 Mniszek Tchorznicki, Michał
W Właściciel dóbr Sanki w pow. chrzanowskim E0344 Dunin -Borkowski, Władysław Jerzy hrabia herbu Łabędź
W Właściciel dóbr Sanoczek między 1914 a 1916 E0777 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
    przed 1934 E0193 Mniszek Tchorznicki, Henryk
W Właściciel dóbr Sarnki górne 1868 E0749 Mniszek Tchorznicki, Konstanty
W Właściciel dóbr Stanimirz 1926 E0684 Mniszek Tchorznicki, Władysław Jan Roman
W Właściciel dóbr Stróże małe między 1855 a 1868 E0687 Mniszek Tchorznicki, Jan
    między 1914 a 1916 E0778 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
W Właściciel dóbr Stróże wielkie między 1855 a 1868 E0775 Mniszek Tchorznicki, Jan
    między 1914 a 1916 E0779 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
W Właściciel dóbr Stubełki, Buhłów, Swiniuchy na Wołyniu E0331 Dunin -Krawicki, Kazimierz herbu Łabędz
W Właściciel dóbr Wojutycze 1926 E0685 Mniszek Tchorznicki, Leon
W Właściciel dóbr w Dąbrówce Starzeńskiej i Siedliskach w powiecie brzozowskim E0286 Starzeński, Wojciech hrabia herbu Lis
W Właściciel dóbr w Sanoku E0265 Mniszek Tchorznicki, Walenty
W Właściciel dóbr w Żelachów Wielki E0656 Chłędowski, Walenty
W Właściciel dóbr Żelachowo E0653 Mniszek Tchorznicki, Walenty
W Właściciel dór Moniatycz w pow. hrubieszowskim E0266 Batowski, Franciszek Salezy herbu Trzy Zęby
W Właściciel lasów w Stróżach E0648 Mniszek Tchorznicki, Henryk
W Właścicielka dóbr Cucułowce 1855 E0772 Ufniarska, Joanna herbu Jastrzębiec
W Właścicielka dóbr Dolina między 1909 a 1918 E0191 Nałęcz Małachowska, Godzimira
W Właścicielka dóbr Lutowiska między 1890 a 1918 E0768 Komar, Marya herbu Korczak
W Właścicielka dóbr Maliczkowice 1855 E0553 Butler-Clonebough, Filipina hrabina
W Właścicielka dóbr Nadyby między 1855 a 1868 E0746 Stadnicka, Helena Maria Kazimiera hrabina herbu Szreniawa
W Właścicielka dóbr Pezany 1855 E0555 Ufniarska, Joanna herbu Jastrzębiec
W Właścicielka dóbr Pohorylce od 1890 do 1918 E0085 Komar, Marya herbu Korczak
W Właścicielka dóbr Posada sanocka między 1890 a 1897 E0752 Mniszek Tchorznicka, Józefa
    1890 E0753 Mniszek Tchorznicka, Teofila
W Właścicielka dóbr Sanoczek między 1890 a 1907 E0766 Mniszek Tchorznicka, Józefa
W Właścicielka dóbr Stanimirz między 1890 a 1918 E0769 Komar, Marya herbu Korczak
W Właścicielka dóbr Stróże małe między 1897 a 1907 E0764 Mniszek Tchorznicka, Józefa
W Właścicielka dóbr Stróże wielkie między 1897 a 1907 E0765 Mniszek Tchorznicka, Józefa
W Właścicielka dóbr Turkocin między 1890 a 1909 E0770 Komar, Marya herbu Korczak
W Właścicielka dóbr Wojutycze między 1855 a 1868 E0776 Stadnicka, Helena Maria Kazimiera hrabina herbu Szreniawa
    między 1890 a 1918 E0771 Komar, Marya herbu Korczak
W Właścicielka dóbr Łastowice Żerebelówka na Podolu rosyjskim E0086 Komar, Marya herbu Korczak
W Właścicielka dóbr Żelachowo E0263 Rudnicka, Rozalia herbu Lis
Z Zastępca Prokur. Rady Dyscyplinarnej Sądu Krajowego we Lwowie od 1885 do 1888 E0457 Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
Z Zastępca Wydziału Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie od 1873 do 1874 E0396 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
Z Zasłużony rycersko pod Zygmuntem I (Starym) E0016 Mniszek Tchorznicki, Mikołaj
Z Zdał egzamin dojrzalosci 1899 E0466 Mniszek Tchorznicki, Henryk
    1899 E0502 Nałęcz Małachowski, Roman
    1939-02-24 E0449 Mniszek Tchorznicki, Aleksander Roman
Z Zmarła w latach 60 w Warszawie E0384 Mniszek Tchorznicka, Zofia
Z Znakomity Ornitolog E0314 Wodzicki, Kazimierz hrabia herbu Leliwa
Z Zołnierz AK E0057 Moniuszko, Hanna herbu Lubicz
Z Zołnierz AK, Powstaniec Warszawski E0054 Moniuszko, Michał herbu Lubicz
S szambelan austryjacki E0242 Komorowski, Aleksander hrabia herbu Korczak
    E0252 Komorowski, Władysław hrabia herbu Korczak
    1891-06-03 E0307 Dunin -Borkowski, Mieczysław Ignacy hrabia herbu Łabędź
    1907-11-04 E0334 Dunin -Borkowski, Juliusz Maryan hrabia herbu Łabędź
Z zmarł młodo E0028 Mniszek Tchorznicki, Józef
    E0029 Mniszek Tchorznicki, Wawrzyniec
    E0030 Mniszek Tchorznicki, Tomasz
Ś Śmierć 1806-07-27 E0649 Mniszek Tchorznicki, Ludwik
    1813-04-28 E0652 Mniszek Tchorznicki, Walenty
    1826-08-02 E0657 Chłędowski, Marceli
    1826-08-10 E0654 Mniszek Tchorznicka, Samuela
    1842 E0129 Mniszek Tchorznicka, Katarzyna
    1842-04-14 E0131 Wolańska, Katarzyna
    1845-01-22 E0132 Mniszek Tchorznicki, Ignacy
    1846-09-23 E0487 Stankiewicz, Jakób herbu Mogiła
    1846-12-24 E0713 Chłędowski, Walenty
    1847-01-24 E0321 Dunin -Borkowski, Henryk Jakób hrabia herbu Łabędź
    1847-11-12 E0356 Mniszek Tchorznicki, Feliks
    1849-05-18 E0491 Mniszek Tchorznicki, Wiktor
    1849-08-12 E0137 Zbyszewska, Marianna
    1850-01-10 E0135 Ścibor Rylski, Franciszek herbu Ostoja
    1850-04-26 E0623 Urbańska, Walentyna
    1852 E0492 Mniszek Tchorznicki, Mateusz
    1853 E0358 Mniszek Tchorznicki, Antoni
    1854-11-21 E0489 Wojewódzka, Helena
    1855 E0109 Mniszek Tchorznicki, Bogusław
    1855 E0002 Chłędowski, Adam Tomasz
    1855-01-25 E0123 Ścibor Rylska, Aleksandra herbu Ostoja
    1862-03-28 E0065 Mniszek Tchorznicki, Władysław
    1863 E0258 Lipski, Mikołaj herbu Grabie
    1863-09-03 E0783 Mniszek Tchorznicki, Medard Antoni Ignacy
    1868-07-26 E0092 Mniszek Tchorznicki, Jan
    1868-11-01 E0127 Mniszek Tchorznicki, Piotr
    1872-11-29 E0486 Stankiewicz, Erazm herbu Mogiła
    1873-09-28 E0394 Mniszek Tchorznicka, Honorata
    1879-00-02 E0622 Urbański, Władysław
    1881 E0248 Komorowski, Piotr hrabia herbu Korczak
    1882 E0499 Mniszek Tchorznicki, Witold
    1884-01-21 E0598 Potocki z Złotego Potoka hrabia herbu Pilawa (Złota), Stanisław Wojciech Antoni
    1885-09-29 E0130 Stankiewicz, Kornelia herbu Mogiła
    1885-11-16 E0484 Stankiewicz, Leon herbu Mogiła
    1886-02-04 E0639 Tarnawiecki, Marceli
    1887-05-24 E0111 Ufniarska, Joanna herbu Jastrzębiec
    1888 E0720 Mniszek Tchorznicki, Zygmunt
    1888-08-06 E0324 Korytowska, Juliana Maryanna herbu Mora
    1889-10-20 E0602 Wodzicki z Granowa hrabia herbu Leliwa, Kazimierz Stanisław Michał
    1890-06-13 E0241 Komorowski, Aleksander hrabia herbu Korczak
    1891-09-26 E0250 Starzeńska, Aleksandra hrabina herbu Lis
    1892 E0730 Mniszek Tchorznicki, Jan
    1892-04-16 E0151 Morawska, Agnieszka
    1894-12-25 E0233 Mniszek Tchorznicki, Stefan Roman Maria
    1895-01-15 E0352 Dunin -Borkowski, Alfred Jakób hrabia herbu Łabędź
    1895-03-25 E0105 Mniszek Tchorznicki, Konstanty
    1895-08-31 E0116 Mniszek Tchorznicka, Mila
    1896-02-02 E0148 Ścibor Rylski, Adolf herbu Ostoja
    1897-01-14 E0142 Ścibor Rylska, Leopoldyna herbu Ostoja
    1898-05-27 E0121 Ścibor Rylski, Zygmunt herbu Ostoja
    1898-07-18 E0327 Dunin -Borkowska, Kazimiera Florentyna hrabina herbu Łabędź
    1899 E0125 Mniszek Tchorznicka, Teofila
    1899 E0140 Ścibor Rylski, Eustachy herbu Ostoja
    1899-06-08 E0107 Polikaprow, Emilia herbu własnego
    1902-01-31 E0596 Wodzicka z Granowa hrabina herbu Leliwa, Róża Maria Alfonsyna
    1903 E0360 Pawłowicz, Helena
    1903 E0512 Chyżyński, Władysław
    1906-11-11 E0297 Dunin -Borkowski, Mieczysław Ignacy hrabia herbu Łabędź
    1907-07-31 E0119 Mniszek Tchorznicka, Józefa
    1908-06-23 E0159 Nałęcz Małachowski, Godzimir Franciszek Ksawery
    1908-12-06 E0366 Mniszek Tchorznicki, Ludwik
    1910-01-18 E0604 Józefa Dzieduszycka z Dzieduszyc hrabina herbu Sas, Józefa
    1910-07-30 E0362 Mniszek Tchorznicki, Józef
    1911 E0155 Ścibor Rylska, Felicja herbu Ostoja
    1911-11-07 E0578 Wantoch-Rekowski, Stanisław
    1911-11-23 E0643 Mniszek Tchorznicki, Kazimierz
    1912 E0226 Bogusz, Aleksandra Jadwiga Zofia
    1912-01-08 E0161 Tarnawiecka Maria Karolina, Marcela
    1912-12-17 E0675 Mniszek Tchorznicki, Wacław
    1915-05-30 E0480 Ostoja Ostaszewski, Stanisław Hieronim Bronisław
    1915-12-22 E0103 Baronówna Weckbecker, Maria Rudolfina
    1916-01-08 E0011 Mniszek Tchorznicki, Aleksander
    1918 E0475 Ostoja Ostaszewski, Maria
    1918-03-14 E0416 Moniuszko, Krystyna herbu Lubicz
    1918-04-14 E0364 Mniszek Tchorznicki, Michał
    1920 E0496 Mniszek Tchorznicki, Józef
    1920 E0497 Wieczorkiewicz
    1921-12-29 E0372 Peżarska, Maria
    1922-03-11 E0478 hr. Dzieduszycki herbu Sas, August Pius Benedykt
    1924 E0153 Ścibor Rylski, Tomasz herbu Ostoja
    1924 E0590 Mniszek Tchorznicki, Władysław
    1925 E0703 Repetowicz, Zofia
    1926 E0699 Repetowicz, Cesio
    1926-06-02 E0600 Działyńska z Działynia hrabina herbu Ogończyk, Anna Zofia
    1931 E0504 Rawicz Radomyski, Antoni
    1933 E0190 Dunin -Borkowska, Jadwiga Eleonora hrabina herbu Łabędź
    1933-10-00 E0574 Bylandt-Rheydt, Franciszka
    1934-03-04 E0470 Ostoja Ostaszewski, Adam Jan Kanty
    1936 E0370 Kulczycka, Elżbieta
    1936 E0701 Repetowicz, Witold Tolcio
    1937 E0483 Sękowska herbu Prawdzic, Aniela Zofia
    1937-05-30 E0694 Kowal-Kowalow, Alojda Monika
    1938-08-27 E0455 Mniszek Tchorznicki, Stanisław Kazimierz Władysław
    1939-09-00 E0521 Bunikiewicz, Kazimierz
    1939-10-11 E0377 Mniszek Tchorznicki, Henryk Antoni
    1941-04-16 E0607 Mniszek Tchorznicki, Władysław Jan Roman
    1942 E0543 Wróblewski
    1942 E0592 Potocka z Złotego Potoka hrabina herbu Pilawa (Złota), Teresa Maria Jadwiga
    1942-12-13 E0414 Moniuszko, Lucjan herbu Lubicz
    1943 E0501 Irzykowicz, Wanda
    1943-03-13 E0594 Potocki z Złotego Potoka hrabia herbu Pilawa (Złota), Jan Nepomucen
    1943-03-18 E0374 Mniszek Tchorznicka, Helena
    1944 E0379 Paluszyński, Wacław Klemens
    1946-06-23 E0009 Mniszek Tchorznicki, Henryk
    1947-04-14 E0665 Garstka, Janina
    1948-04-23 E0473 Ostoja Ostaszewski, Kazimierz Innocenty
    1950-09-06 E0382 Mniszek Tchorznicki, Mieczysław Maria Aleksander
    1951-01-10 E0157 Mniszek Tchorznicki, Aleksander Roman
    1953 E0582 Wantoch-Rekowski, Kazimierz
    1953-12-20 E0201 Mniszek Tchorznicki, Konstanty Maria Aleksander
    1954-12-20 E0167 Nałęcz Małachowska, Godzimira
    1956 E0522 Ficki, Jan
    1958-01-18 E0572 Nałęcz Małachowski, Roman
    1959-06-19 E0213 Krawczyk-Piasecki, Eugeniusz Stanisław
    1961 E0495 Szmid, Adela
    1961-06-09 E0537 Mniszek Tchorznicki, Jan Stanisław Sulfiniusz
    1963 E0005 Potocki z Złotego Potoka hrabia herbu Pilawa (Złota), Jadwiga
    1964-03-15 E0580 Szembek ze Słupowa hrabina herbu własnego, Halina
    1965-06-25 E0542 Mniszek Tchorznicka, Zofia
    1968 E0208 Mniszek Tchorznicka, Maria Julia Jadwiga (Marietta)
    1968-01-26 E0204 Ostoja Ostaszewski, Andrzej Konstanty Teofil
    1968-03-02 E0223 Szaszkiewicz, Jadwiga Maria Aleksandra
    1973-07-23 E0378 Mniszek Tchorznicka, Wanda
    1974-09-04 E0668 Garstka, Sabina
    1974-10-25 E0670 Kuźmiński, Aleksander
    1975-09-11 E0691 Kowal-Kowalow, Bronisław Ludwik
    1975-10-09 E0610 Mniszek Tchorznicki, Kazimierz Leon Konstanty
    1975-12-07 E0199 Ostoja Ostaszewski, Wojciech Teofil Adam
    1975-12-15 E0589 Koczorowska z Koczorowa h. Rogala, Koczorowska z Koczorowa h. Rogala
    1976-08-24 E0376 Mniszek Tchorznicka, Józefa Wanda
    1978-01-12 E0195 Mniszek Tchorznicki, Leon
    1978-10-21 E0215 Nowak, Jadwiga
    1981-08-28 E0197 Mniszek Tchorznicka, Aleksandra Maria Jadwiga (Lili)
    1983 E0517 Chyżyńska, Janina
    1984 E0519 Chyżyńska, Maria
    1985 E0664 Mniszek Tchorznicki, Kazimierz Wincenty
    1985-11-28 E0539 Zarzycka, Petronela
    1986 E0696 Kowal-Kowalow, Maria Ludwika
    1992 E0615 Żelachowski, Zygmunt
    1993-04-30 E0689 Garstka, Anna
    1995-07-20 E0506 Rawicz Radomyska, Irena
    1997-06-29 E0576 Nałęcz Małachowski, Gabriela
    1998 E0528 Moniuszko, Michał herbu Lubicz
    2000-03-18 E0535 Moniuszko, Konrad
    2001 E0530 Moniuszko, Antoni herbu Lubicz
    2001-08-05 E0229 Szaszkiewicz, Jadwiga
    2002 E0210 Krawczyk-Piasecki, Leszek
    2002-07-28 E0533 Moniuszko, Maja
    2003-10-07 E0584 Wantoch-Rekowski, Stanisław Artur
    2007 E0587 Kenney, Donald
    2008-03-21 E0007 Tchorznicki, Stefan
    2015-10-13 E0056 Moniuszko, Hanna herbu Lubicz
    2019-01-29 E0673 Kuźmińska, Marianna